Aangeleerde hulpeloosheid en het toeschrijven van slagen of falen

In de jaren zestig observeerden enkele onderzoekers het fenomeen van de “aangeleerde
hulpeloosheid”. Ze gaven honden die uit hun hok wilden elektrische schokken. Achteraf boden
ze deze honden een veilige uitweg. Deze ondernamen geen enkele poging meer om te ontsnappen.
Intussen hebben veel studies aangetoond dat dit fenomeen ook bestaat bij kinderen met
leerstoornissen.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: leerproblemen , leerproblemen

Aard: theoretisch , theoretisch

Domein: socio-emotioneel , socio-emotioneel , gedrag

Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar) , kleuters (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , GON-begeleiders , leerkrachten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen , remedial teachers , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Lieven Coppens

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download: