Aan de slag met voorleessoftware op school - Een gids met 8 vragen en antwoorden.

Deze brochure biedt een antwoord op inhoudelijke en praktische vragen rond het werken met voorleessoftware in de klas. Ze richt zich op allen die betrokken zijn bij de begeleiding van leerlingen met ernstige lees- en schrijfproblemen, met name ouders, leerkrachten, schoolteams, directies, leerling- en zorgbegeleiders, ICT-coördinatoren, ondersteuners, CLB-medewerkers en pedagogische begeleiders. 

Specificaties

Tool:

Diagnose: ADHD , ADHD , ADD , autisme/ASS , hoogbegaafdheid , dyscalculie , dyslexie , dyspraxie/DCD , NLD , dysfasie , leerproblemen

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: gezin , gezin , leren studeren , organisatie klas en school , socio-emotioneel , aandacht en concentratie , talen , lezen , schrijven , motivatie , spelling

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , ergotherapeuten , GON-begeleiders , jongeren , leerkrachten , logopedisten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen , remedial teachers , studenten lerarenopleiding , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Vlaamse Overheid & Eureka Leuven

Datum toegevoegd: 17 jan 2018

Download: