workshop | Workshop Kurzweil 3000: Basiskennis (voor leerkrachten)

Workshop voor leerkrachten uit het basis- of secundair onderwijs, begeleiders, therapeuten, die de basisvaardigheden van het programma willen leren of behoefte hebben aan extra uitleg en instructie om beter met het programma te leren werken.

Aan de hand van instructiefiches overlopen we de mogelijkheden van Kurzweil 3000.

Volgende items komen aan bod:

- Het programma aanpassen aan de gebruiker

- Scannen met K3000

- Lezen met K3000

- Begrijpend lezen en vreemde talen leren

- Studeren met K3000

- Schrijven met K3000

- Examens maken met K3000

Praktisch

Organisator: Sensotec

Website: Klik hier

Adres: Antwerpse Steenweg 96

2940 Hoevenen-Stabroek

België

Fiche organisatie

Diagnose: ADD , ADD , ADHD , autisme/ASS , dyscalculie , dysfasie , dyslexie , dyspraxie/DCD , Gilles de la Tourette , hoogbegaafdheid , leerproblemen , NLD

Domein: leren studeren , leren studeren , lezen , schrijven , spelling , structuur , talen

Type activiteit: workshop

Niveau: volwassenen (+24 jaar) , volwassenen (+24 jaar)

Aard: praktisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , ergotherapeuten , logopedisten , psychologen , orthopedagogen , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders

Details

Prijs: 50 euro

Type activiteit: workshop

Startuur: 09u30

Startdatum: 19 mei 2016

Einduur: 12u30

Einddatum: 19 mei 2016

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: