studiedag | Vreemde talen voor leerlingen met dyslexie Eurekatechnieken in jouw klas

Eureka Onderwijs heeft veel ervaring met differentiatie in aanpak en aanbod voor leerlingen met opvallende problemen in vreemde talen als Engels en Frans. De nadruk ligt op het multisensorieel aanbod. Aanvullend focussen we op structuren en schema's. De vergelijkende schema's voor werkwoorden uit 'Werkwoorden 3 talen' krijgen ruime aandacht. Het compenserend gebruik van de computer als spellingcontrole, voorleessoftware en oefeningen met feedback worden besproken vanuit praktijkvoorbeelden.

Astrid Deblock (logopedist en leerkracht Engels/Nederlands Eureka) behandelt exemplarisch een aantal specifieke technieken die elke leerkracht, mits wat aanpassing, ook in de eigen klas of leeromgeving kan gebruiken.

Leerlingen reageren enthousiast en gemotiveerder op de Eureka-aanpak. Vooral op het vlak van werkwoorden en basisspelling ervaren ze de meerwaarde van de schema's en stappenplannen. Woordenschat wordt vooral in tekstverband geoefend met aangepaste tips en technieken. Wij gaan ook in op voorbeelden van gebruik van Word in de klas bij geïntegreerde opdrachten waarbij spelling en spellingcontrole slechts een deel van de opdracht zijn. Het compenserend gebruik van de computer als spellingcontrole, voorleessoftware en PPT steunen op praktijkvoorbeelden. Het gebruik van multimedia voor tablet komt exemplarisch aan bod.

Praktisch

Organisator: Eureka Leuven

Spreker: Astrid Deblock

Adres: Martelarenlaan 11A

3010 Leuven

België

Fiche organisatie

Diagnose: leerproblemen , leerproblemen

Domein: talen , talen

Type activiteit: studiedag

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , logopedisten , ouders , remedial teachers

Details

Prijs: € 121,00 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 19 feb 2019

Einduur: 15u45

Einddatum: 19 feb 2019

Aantal sessies:

Meebrengen: Een handboek dat je momenteel gebruikt in de klas/praktijk, een 10-tal blokken (damstenen of legoblokken in minimum 2 kleuren)

Inbegrepen: koffie/thee, water, broodjeslunch