studiedag | Vreemde talen voor leerlingen met dyslexie

Eureka Onderwijs heeft veel ervaring met differentiatie in aanpak en aanbod voor leerlingen met opvallende problemen in vreemde talen als Engels en Frans. De nadruk ligt op het multisensorieel aanbod. Aanvullend focussen we op structuren en schema's. De vergelijkende schema's voor werkwoorden uit 'Werkwoorden 3 talen' krijgen ruime aandacht. Het compenserend gebruik van de computer als spellingcontrole, voorleessoftware en oefeningen met feedback worden besproken vanuit praktijkvoorbeelden.

Astrid Deblock (logopedist en leerkracht Engels/Nederlands Eureka) behandelt exemplarisch een aantal specifieke technieken die elke leerkracht, mits wat aanpassing, ook in de eigen klas of leeromgeving kan gebruiken.

Leerlingen reageren enthousiast en gemotiveerder op de Eureka-aanpak. Vooral op het vlak van werkwoorden en basisspelling ervaren ze de meerwaarde van de schema's en stappenplannen. Woordenschat wordt vooral in tekstverband geoefend met aangepaste tips en technieken. Wij gaan ook in op voorbeelden van gebruik van Word in de klas bij geïntegreerde opdrachten waarbij spelling en spellingcontrole slechts een deel van de opdracht zijn. Het gebruik van multimedia voor tablet komt exemplarisch aan bod.

Praktisch

Organisator: Eureka Expert

Spreker: Astrid Deblock

Website: Klik hier

Adres: Jeugdherberg De Blauwput

Martelarenlaan 11A

3010 Leuven

België

Fiche organisatie

Diagnose: dyslexie , dyslexie

Domein: talen , talen

Type activiteit: studiedag

Niveau: basisonderwijs (9-12 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar)

Aard: praktisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , leerkrachten , logopedisten , psychologen , orthopedagogen , ouders

Details

Prijs: 109,00 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 15 jan 2016

Einduur: 15u45

Einddatum: 15 jan 2016

Aantal sessies: 1

Meebrengen: Een handboek dat je momenteel gebruikt in de klas/praktijk; Een 10-tal blokken (damstenen of legoblokken in minimum 2 kleuren)

Inbegrepen: Drank, broodjeslunch