studiedag | Vierdaagse rond kleuters

De kleuterperiode is een heel belangrijke periode. Begeleiders van kleuters hebben heel vaak vragen als: hoe kan ik de taal-, spraak- of spelontwikkeling optimaal stimuleren? Wanneer is mijn ‘bezorgdheid’ terecht? Welke tips kan ik aan ouders meegeven? Hoe ga ik om met een kleuter met problemen op vlak van schrijfmotoriek, voorbereidend lezen of rekenen, voeding …

In deze vierdaagse bijscholing wordt elke dag ingegaan op een ander thema. We bekijken de normale ontwikkeling, geven tips om de ontwikkeling te stimuleren, staan stil bij alarmsignalen …

De dagen kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

Dag 1: 24 november 2015: Visuomotoriek en schrijfmotoriek bij kleuters

Dag 2: 19 januari 2016: Taal- en spraakontwikkeling bij kleuters

Dag 3: 8 maart 2016: Voorbereidende rekenvaardigheden, lees- en spellingsvaardigheden

Dag 4: 10 mei 2016: Moeilijke eters en spelontwikkeling

Praktisch

Organisator: Expertisecentrum logopedie Arteveldehogeschool

Spreker: diverse sprekers

Website: Klik hier

Adres: Voetweg 66

9000 Gent

België

Fiche organisatie

Diagnose: dyscalculie , dyscalculie , dysfasie , dyslexie , dyspraxie/DCD , leerproblemen , NLD

Domein: gedrag , gedrag , gezin , lezen , motivatie , motoriek , organisatie klas en school , rekenen/wiskunde , schrijven , visueel-ruimtelijk

Type activiteit: studiedag

Niveau: kleuter (<6 jaar) , kleuter (<6 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , studenten lerarenopleiding , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , ergotherapeuten , logopedisten , orthopedagogen , ouders , zorg-coördinatoren , remedial teachers , pedagogische begeleiders

Details

Prijs: 95 euro per dag euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u00

Startdatum: 24 nov 2015

Einduur: 16u30

Einddatum: 10 mei 2016

Aantal sessies: 4

Meebrengen:

Inbegrepen: broodjeslunch