cursus | Vakantiecursus Vreemde talen en leren leren | 1ste, 2de en 3de secundair | Zomer

De leerlingen werken aan Frans en/of Engels in kleine groepen. Elk kind heeft een computer. We oefenen zowel mondeling als schriftelijk. We vertrekken van mooie verhalen en dialogen om de vreemde taal op een zeer interactieve manier te leren kennen.

De begeleiders bepalen de doelen per kind a.d.h.v. de school en het huidige niveau. De verschillende studievaardigheden komen geïntegreerd aan bod. Zo leren de kinderen de computer gebruiken als hulp- en controlemiddel. Ze oefenen het memoriseren op rijm, met prenten en in verhaalvorm. Het schematiseren komt aan bod in de spelling- en spraakkunstregels.

Het Eureka team werkte eigen cursussen Nederlands, Frans en Engels uit voor kinderen met dyslexie. De talrijke tips hieruit komen tijdens deze cursus aan bod.

Praktisch

Organisator: Eureka Onderwijs

Website: Klik hier

Adres: Diestsesteenweg 722

3010 Kessel-Lo

Fiche organisatie

Type activiteit: cursus

Details

Prijs: €290 euro

Type activiteit: cursus

Startuur: 09u30

Startdatum: 22 aug 2016

Einduur: 16u00

Einddatum: 25 aug 2016

Aantal sessies: 4

Meebrengen:

Inbegrepen: