cursus | Vakantiecursus Rekenen en Taal | 3de leerjaar | Zomer

Voor spelling steunen we op de vernieuwde versie van "Als spelling een kwelling is". We trainen het spellingbewustzijn door onder meer de blokkenmethode. We automatiseren en brengen de eerste spellingregels aan met efficiënte, kindvriendelijke regels en verhalen. We oefenen diverse leestechnieken om zowel het technisch als het begrijpend lezen te verbeteren. De leeskwaliteit, het leestempo en het leesplezier staan centraal.

Binnen rekenen richten we ons zowel op het versnellen van rekenvaardigheden als op het vergroten van het inzicht. Het gebruik van eenvoudig materiaal zoals getalkaarten, lichaam, lintmeter en speelkaarten vergroten het rekenplezier, de succeservaring, het rekentempo en het getalinzicht. We maken gebruik van de methode “RekenTrapperS".

Er is veel afwisseling en er zijn heel wat doe-activiteiten. We passen de rekeninhouden en taaloefeningen aan op basis van de problemen en het niveau.

Praktisch

Organisator: Eureka Onderwijs

Website: Klik hier

Adres: Diestsesteenweg 722

3010 Kessel-Lo

Fiche organisatie

Type activiteit: cursus

Details

Prijs: €290 euro

Type activiteit: cursus

Startuur: 09u30

Startdatum: 22 aug 2016

Einduur: 16u00

Einddatum: 25 aug 2016

Aantal sessies: 4

Meebrengen:

Inbegrepen: