studiedag | Taligheid stimuleren bij kleuters en jonge kinderen - creatieve en bruikbare activiteiten om aan de slag te gaan in jouw klas. 03/05/2018 | Astrid Deblock

Taal is de basis van ons onderwijs. Toch missen in onze scholen heel wat jonge kinderen de nodige taalvaardigheden

Deze studiedag richt zich tot al wie met enthousiasme werkt voor en met anderstalige jonge kinderen en taalzwakke kinderen. We stellen activiteiten voor die aanslaan bij kleuters en kinderen tot 9 à 10 jaar.

We leggen de nadruk op activiteiten waaraan kinderen actief kunnen deelnemen. We integreren de multi-sensoriële aanpak. We kiezen voor UDL, universal design of learning, waarbij wat nuttig of nodig is voor één kind ook de andere kinderen verrijkt. De activiteiten ondersteunen zowel de communicatieve taal als de taal die nodig is voor taal en rekenen.

Praktisch

Praktisch

Organisator: Eureka Expert

Spreker: Astrid Deblock

Website: Klik hier

Adres: Martelarenlaan 11A

3010 Kessel-Lo

Fiche organisatie

Diagnose: leerproblemen , leerproblemen

Type activiteit: studiedag

Niveau: kleuter (<6 jaar) , kleuter (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar)

Aard: praktisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , ergotherapeuten , logopedisten , psychologen , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers

Details

Prijs: 121 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 03 mei 2018

Einduur: 15u45

Einddatum: 03 mei 2018

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: Broodjeslunch