studiedag | Talige school en niet - talige leerlingen | Een mismatch of kans tot leren? | Over instructie aan leerlingen met taalproblemen en taalachterstand

Elke school heeft te maken met kinderen die opvallend veel moeite hebben met de schooltaal. In sommige klassen zitten overwegend leerlingen met een andere thuistaal. In andere klassen zitten heel wat kinderen met zwakke taalvaardigheden. En in alle klassen komen kinderen voor met een Vlaamse thuistaal en een doorsnee opvoeding en sociale context die toch moeite hebben met de instructietaal of schooltaal.

‘Je mist de “rode draad” !’, zei de leerkracht. Elise dacht dat ze volgende keer een rode draad moest meebrengen. Is dit te wijten aan het letterlijk nemen van de taal zoals bij ASS of mist zij de betekenis omdat ze de uitdrukking niet kent omwille van haar andere thuistaal of is zij een anderstalige nieuwkomer die nog heel wat woordenschat mist of …

Deze studiedag sensibiliseert de schoolomgeving om bewuster om te gaan met een duidelijke schooltaal. We werken aan het herkennen van fout begrijpen van talige instructies en aan het herkennen van verwarring bij leerlingen. We analyseren de opdrachten in schoolboeken vanuit de verschillende perspectieven van leerlingen met taalmoeilijkheden.

Het tweede deel van de studiedag focust op praktijktips die taal multi-sensorieel aanbiedt. Daardoor hebben meer leerlingen de kans om de opdracht of inhoud te verwerven. We geven heel wat voorbeelden van multi-sensoriële aanpak in verschillende domeinen als Nederlands, vreemde talen en WO of aardrijkskunde, natuurwetenschappen en geschiedenis.

In het derde deel analyseren we toetsen en eigen toetsopdrachten met het doel onszelf nog sterker bij te sturen in een aangepast en gedifferentieerd taalbeleid voor leerlingen met specifieke problemen op taalgebied.

Praktisch

Organisator: Eureka Expert

Spreker: Astrid Deblock is logopediste met ruime klaservaring op niveau eerste graad ASO. Ze is leerkracht Nederlands en Engels op Eureka. Zij legt het accent op gerichte remediëring.

Website: Klik hier

Adres: Jeugdherberg De Blauwput

Martelarenlaan 11A

3010 Kessel-lo

België

Fiche organisatie

Domein: talen , talen

Type activiteit: studiedag

Niveau: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: praktisch , praktisch , theoretisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , logopedisten , psychologen , orthopedagogen , zorg-coördinatoren , ouders , leerlingbegeleiders

Details

Prijs: €109 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 03 nov 2014

Einduur: 15u45

Einddatum: 03 nov 2014

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: Koffie, thee, water, broodjeslunch