studiedag | Taalverrijking en taalverdieping voor leerlingen met zwakke taligheid

Het onderwijs zet taal centraal. De leerkracht geeft heel wat instructies en uitleg.

Wat als je die instructies niet voldoende begrijpt? De leerlingen maken zelfstandige zoekopdrachten met schriftelijke info en documenten.

Wat als je wel de taal kent maar de geschreven taal niet kan omzetten in acties? Toetsen en examens zijn heel talig en vragen een uitgebreide woordenschat en een hoog taalbegrip. Leerlingen met een anderstalige achtergrond, leerlingen met een taalstoornis, leerlingen met zwak taalbegrip, … zijn er ook zeker in jouw klas.

Hoe bied je op een haalbare manier ook deze leerlingen de nodige ondersteuning? Hoe maak je voor hen het leren toegankelijk?

Astrid Deblock is logopediste en leerkracht Nederlands en Engels in de eerste graad van Eureka Onderwijs. Zij legt het accent op gerichte remediëring en interne klasdifferentiatie.

In de studiedag gaan we kort in op mogelijke oorzaken en voorspelbare problemen en struikelblokken bij leerlingen met een normale begaafdheid.

We kijken kritisch naar eigen werkmateriaal zoals instructies, toetsen en onze mondelinge instructietaal. We staan stil bij de basisvoorwaarden van heldere taal voor een zo ruim mogelijke doelgroep.

Actieve oefenvormen die effectief bleken voor veel leerlingen vertalen we tijdens deze studiedag naar de eigen klaspraktijk. Er komen ook werkvormen aan bod die het zelfstandig leren en het leren van vreemde talen ondersteunen.

Praktisch

Organisator: Eureka Leuven

Spreker: Astrid Deblock

Adres: Martelarenlaan 11A

3010 Leuven

België

Fiche organisatie

Diagnose: leerproblemen , leerproblemen

Domein: talen , talen

Type activiteit: studiedag

Doelgroep: studenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , logopedisten , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders

Details

Prijs: € 121,00 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 07 dec 2018

Einduur: 15u45

Einddatum: 07 dec 2018

Aantal sessies:

Meebrengen: Schoolwerkboek WO of leerwerkboek aardrijkskunde of wetenschappen dat in je school gebruikt wordt. Minimum 2 toetsen van een leerling met zwakke taligheid.

Inbegrepen: