studiedag | Taalverrijking en taalverdieping voor leerlingen met zwakke taligheid

Nogal wat leerlingen hebben meer dan gemiddeld problemen met de schooltaal. De onderliggende oorzaken zijn divers: anderstaligheid, zwakke taalvaardigheid, een taalstoornis, ... De zwakte in schooltaal is een rem op de schoolse ontwikkeling van leerlingen. Zij hebben moeite met het begrijpen van instructies en uitleg in de klas. Zij verwerken de leerinhoud moeilijker. Ze struikelen over geschreven instructies, over specifieke woordenschat in taal en/of rekenen en hebben meer begeleiding nodig.

We staan kort stil bij de verschillende mogelijke oorzaken en de mogelijke moeilijkheden bij de diverse groepen. Tijdens deze studiedag analyseren we de schooltaal in studieboeken, instructies en toetsen. We werken aan het sensibiliseren en bewust worden van de struikelblokken voor de doelgroep. We staan stil bij de basisvoorwaarden van heldere taal voor een zo ruim mogelijke doelgroep. De tips zijn breder inzetbaar dan enkel voor leerlingen met taalmoeilijkheden.

We gaan dan via actieve oefeningen aan de slag met de mogelijkheden van taalverrijking en taalverdieping via powerpoint en Google-afbeeldingen. We vertrekken hiervoor van gewone handboeken voor WO in het basisonderwijs en leerwerkboeken aardrijkskunde of natuurwetenschappen in het secundair. We onderzoeken het stappenplan om leerlingen hiermee zelfstandig te leren werken tijdens de klasuren.

In het derde deel analyseren we toetsen en eigen toetsopdrachten met het doel onszelf nog sterker bij te sturen in een aangepast en gedifferentieerd taalbeleid voor leerlingen met specifieke problemen op taalgebied.

Astrid Deblock is logopediste met ruime klaservaring op niveau eerste graad ASO. Ze is leerkracht Nederlands en Engels op Eureka. Zij legt het accent op gerichte remediëring en interne klasdifferentiatie.

Praktisch

Organisator: Eureka Expert

Website: Klik hier

Adres: Jeugdherberg De Blauwput

Martelarenlaan 11A

3010 Leuven

Fiche organisatie

Type activiteit: studiedag

Details

Prijs: 121 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 25 nov 2016

Einduur: 15u45

Einddatum: 25 nov 2016

Aantal sessies:

Meebrengen: Schoolwerkboek WO of leerwerkboek aardrijkskunde of wetenschappen dat in je school gebruikt wordt. Minimum 2 toetsen van een leerling met zwakke taligheid.

Inbegrepen: Koffie/thee, water en broodjeslunch