informatiesessie | Soirée PraxisP - Als kinderen niet geloven in zichzelf – Infoavond voor ouders en leerkrachten over het versterken van zelfwaarde

Hoe komt het dat sommige kinderen blijk geven van een negatief of fragiel zelfbeeld? Hoe kun je daar als ouder of leerkracht mee omgaan? In deze uiteenzetting geven we een overzicht van de meest recente wetenschappelijke inzichten over de oorzaken en gevolgen van een positief of negatief zelfbeeld. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij diverse vormen van fragiele of kwetsbare zelfwaarde. Zelfwaarde kan kwetsbaar zijn wanneer ze te sterk afhangt van bepaalde succes- of faalervaringen; wanneer het mislukken in een examen bijvoorbeeld het gevoel teweegbrengt helemaal niets meer waard te zijn. Uit onderzoek blijkt dat zowel een negatief als een kwetsbaar zelfbeeld verschillende negatieve gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van kinderen en jongeren.

Tijdens deze infoavond zullen we handvatten geven aan opvoeders om hen te helpen om te gaan met een negatief of kwetsbaar zelfbeeld bij kinderen en jongeren of dit te voorkomen.

Praktisch

Organisator: PraxisP - Praktijkcentrum van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenchappen van de KU Leuven

Spreker: Sofie Wouters & Karine Verschueren

Website: Klik hier

Adres: Vanderkelenstraat 32

3000 Leuven

België

Fiche organisatie

Diagnose: leerproblemen , leerproblemen

Domein: motivatie , motivatie , socio-emotioneel

Type activiteit: informatiesessie

Niveau: basisonderwijs (9-12 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , leerkrachten , studenten lerarenopleiding , psychologen , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , leerlingbegeleiders

Details

Prijs: gratis euro

Type activiteit: informatiesessie

Startuur: 19u15

Startdatum: 21 mei 2014

Einduur:

Einddatum:

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: