studiedag | RekenTrappers voor 1, 2, 3 (groep 3, 4, 5) | Maat en vorm - Tafels en tijd | TURNHOUT

RekenTrappers heeft een reeks modules uitgewerkt om maal- en deeltafels inzichtelijk aan te brengen en gelijktijdig te automatiseren. Er zitten heel wat nieuwe aspecten in deze modules die je niet in het klassieke tafelaanbod vindt. Kinderen maken snel vorderingen en vinden de oefeningen leuk. Er is veel kans tot coöperatief leren. Maal- en deeltafels komen naast elkaar en geïntegreerd aan bod. Er is ruime aandacht voor symbolen en inzichtelijk rekenen. De verbanden staan centraler dan in andere methodes.

Elke tafelbundel diept bovendien een ander rekenaspect uit. De tafel van 4 en 8 onderbouwen het beginnend exploratief inzicht in breuken. De tafel van 2 en 9 ondersteunen het automatiseren van brugoefeningen en de horizontale overdracht van begrippen en inzichten. De tafel van1 en 10 versterken het inzicht in symbolen. De tafels van 3 en 7 bieden heel wat extra oefeningen aan over de tijd en de tijdsbegrippen.

De aanpak van RekenTrapperS (RTS) is multisensorieel. De methode stimuleert handelend rekenen via spelletjes en talrijke doe-oefeningen die je klassikaal en individueel kunt doen. De kinderen vinden de aanpak leuk en stimulerend én ze onthouden hun tafels.

Praktisch

Organisator: Eureka Expert

Spreker: Sabine Hechtermans

Website: Klik hier

Adres: Thomas More Turnhout

Campus Blairon 800

2300 Turnhout

Belgie

Fiche organisatie

Domein: rekenen/wiskunde , rekenen/wiskunde

Type activiteit: studiedag

Niveau: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: docenten lerarenopleiding , docenten lerarenopleiding , leerkrachten , logopedisten , CLB-medewerkers , orthopedagogen , ouders , psychologen , zorg-coördinatoren , remedial teachers

Details

Prijs: €109,00 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 27 feb 2015

Einduur: 15u45

Einddatum: 27 feb 2015

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: koffie/thee, water, broodjeslunch