studiedag | RekenTrapperS in 4, 5 en 6 Getallenkennis, hoofdrekenen met cirkels, breuken en decimalen

RekenTrapperS of RTS is een krachtige en innovatieve rekenmethode voor kinderen met en zonder rekenproblemen. RTS 4, 5 en 6 biedt modules die zowel klassikaal als in individuele rekentrajecten ingezet kunnen worden voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar en in basiseducatie. De technieken van RTS zijn krachtige rekentechnieken die het inzicht versterken. De werkvormen steunen op contextueel rekenen en coöperatief en zelfsturend leren.

In deze studiedag komen de aspecten hoofdrekenen, efficiënt cijferen, herleidingen, getalkennis in combinatie met decimalen, breuken en procenten en contextuele rekenvaardigheden aan bod.

In hoofdrekenen ligt de nadruk op het getalinzicht en inzicht in de verticale structuur bij het leren rekenen. Dit versnelt het rekenproces. Hierdoor is minder tijd en energie nodig voor het hoofdrekenen en komt er meer tijd vrij voor complexere vormen van rekenen. Cijferen kan gebruikt worden om bij leerlingen de zelfcontrole en het nauwkeurig leren werken actiever aan bod te laten komen. Bij het aftrekken en delen bieden we varianten aan zodat leerlingen die hardnekkige rekenproblemen hebben veel sneller kunnen aftrekken.

Decimalen, breuken en procenten vormen de hoofdbrok van het rekenaanbod in 456. Door deze vormen sterker te integreren zien we meer leerlingen een hoger niveau bereiken. Het breukenschema met de systematische stappen is een voorbeeld van een algoritme dat bruikbaar blijft tot einde secundair en krachtig werkt vanaf het 4de lj. Deze onderwerpen laten toe sterk in te zetten op contextueel materiaal als meten, lintmeter, lat, geld, prijsfolders, kortingen, ... en leerlingen verbanden te leren zien. De werkvorm is zelfsturend en coöperatief leren met veel ruimte voor peer-tutoring en peer-coaching.

Herleidingen in metend rekenen is een ideaal onderwerp om het contextueel exploreren en coöperatief leren motiverend in te zetten voor leerlingen. De voorbeelden kan je meteen toepassen in eigen klasomgeving.

Lucas Hermans (logopedist, leerkracht wiskunde en ICT'er) geeft enthousiast uitleg hoe je technieken of modules van RTS kan inzetten in je eigen klasomgeving. Cursisten geven aan een andere kijk te krijgen op wiskunde en zin te hebben de vele praktische tips en oefeningen ook met hun leerlingen uit te proberen.

Volg de intensieve reeks 'Rekencoach' als je je wil verdiepen in rekenen en rekenstoornissen en de aanpak ervan. Ook interessant voor scholen die RTS willen integreren als klasmethode of voor differentiatie.

Praktisch

Organisator: Eureka Leuven

Spreker: Sabine Hechtermans

Adres: Campus Blairon 800

2300 Turnhout

België

Fiche organisatie

Diagnose: leerproblemen , leerproblemen

Domein: rekenen/wiskunde , rekenen/wiskunde

Type activiteit: studiedag

Doelgroep: leerkrachten , leerkrachten , logopedisten , ouders , zorg-coördinatoren

Details

Prijs: € 121,00 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 01 feb 2019

Einduur: 15u45

Einddatum: 01 feb 2019

Aantal sessies:

Meebrengen: een doosje met geldstukken: 1 x 2 euro, 1 x 1 euro, 2 x 50 cent, 5 x 20 cent, 10 x 10 cent, 5 x 5 cent, 5 x 2 cent, 5 x 1 cent; set speelkaarten; een lintmeter (liefst met kleuren per tiental, geen rolmeter); een schaar; velledabord of plastiekmapje met wit karton of wit papier erin en velledastift of drooguitwisbare stift en wisdoekje.

Inbegrepen: