studiedag | Rekentaal stimuleren bij jonge kinderen met taalmoeilijkheden of taalachterstand Taal en de impact op rekenen

In de reeks RekenTrapperS heeft Eureka twee modules uitgewerkt om de rekentaal structureel aan te pakken bij jonge kinderen. De rekentaal komt aan bod zonder dat het kind moet kunnen rekenen of moet terugvallen op getalinzicht of getalbegrip. De module maakt het mogelijk in groep of individueel, binnenschools of buitenschools via logo of ouders, gericht en succesvol te werken aan de rekentaal.

De deelnemers werken met de modules Rekentaal zonder telvaardigheden en Maat en Vorm: taal en rekenexploratie in de ruimte rondom en tijd. We gaan actief aan de slag. Er is veel aandacht voor het levensecht exploreren en handelen. We gaan dieper in op het belang van rekentaal in de ontwikkeling van het rekenen en de schoolse instructietaal. Ook de gedifferentieerde aanpak in de gewone school en de impact van het M-decreet komen aan bod.

Doelgroep van de modules: kleuters en jonge kinderen met problemen in de rekentaal en/of kinderen met taalachterstand en anderstalige nieuwkomers.

Door de vele praktijkvoorbeelden en praktische tips kan je na de vorming meteen aan de slag.

Praktisch

Organisator: Eureka Leuven

Spreker: Lucas Hermans, Anny Cooreman

Adres: Martelarenlaan 11A

3010 Leuven

België

Fiche organisatie

Diagnose: leerproblemen , leerproblemen

Domein: talen , talen

Type activiteit: studiedag

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: docenten lerarenopleiding , docenten lerarenopleiding , leerkrachten , logopedisten , ouders , zorg-coördinatoren

Details

Prijs: € 121,00 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 19 okt 2018

Einduur: 15u45

Einddatum: 19 okt 2018

Aantal sessies:

Meebrengen:

Inbegrepen: Koffie/thee, water en broodjeslunch