studiedag | Rekentaal stimuleren bij jonge kinderen met taalmoeilijkheden of taalachterstand

In de reeks RekenTrapperS heeft Eureka twee modules uitgewerkt om de rekentaal structureel aan te pakken bij jonge kinderen. De rekentaal komt aan bod zonder dat het kind moet kunnen rekenen of moet terugvallen op getalinzicht of getalbegrip. De module maakt het mogelijk in groep of individueel, binnenschools of buitenschools via logo of ouders, gericht en succesvol te werken aan de rekentaal.

De deelnemers werken met de modules Rekentaal zonder telvaardigheden en Maat en Vorm: taal en rekenexploratie in de ruimte rondom en tijd. We gaan actief aan de slag. Er is veel aandacht voor het levensecht exploreren en handelen. Na de meer praktisch gerichte workshop, gaan we dieper in op het belang van rekentaal in de ontwikkeling van het rekenen en de schoolse instructietaal. We sluiten af met een meer theoretisch aanbod over gedifferentieerde aanpak in gewone school en de impact van het M-decreet.

Doelgroep van de modules: kleuters en jonge kinderen met problemen in de rekentaal en/of kinderen met taalachterstand en anderstalige nieuwkomers.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en praktische tips kan je na de vorming meteen aan de slag.

Praktisch

Organisator: Eureka Expert

Spreker: Anny Cooreman

Website: Klik hier

Adres: Jeugdherberg De Blauwput

Martelarenlaan 11A

3010 Leuven

België

Fiche organisatie

Diagnose: dysfasie , dysfasie , NLD

Domein: talen , talen , rekenen/wiskunde , lezen

Type activiteit: studiedag

Niveau: kleuter (<6 jaar) , kleuter (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar)

Aard: praktisch , praktisch

Doelgroep: leerkrachten , leerkrachten , GON-begeleiders , ergotherapeuten , logopedisten , ouders , zorg-coördinatoren , remedial teachers

Details

Prijs: 121 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 21 nov 2017

Einduur: 15u45

Einddatum: 21 nov 2017

Aantal sessies:

Meebrengen:

Inbegrepen: koffie/thee, water, broodjeslunch