studiedag | Rekenen met RekenTrapperS in 1, 2 en 3 Hoofdrekenen met en zonder brug

De innovatieve rekenmethode RekenTrapperS of RTS biedt een reeks rekenmodules die je zowel individueel als klassikaal kan gebruiken. Heel wat Vlaamse scholen gebruiken de hele methode of delen ervan om de rekenkwaliteit van hun aanbod succesvol te verbeteren. Voor kinderen met rekenproblemen en rekenstoornissen biedt RTS remediëringsmodules die zowel binnenschools als buitenschools door logo of ouders zorgen voor meer motivatie en effect van interventie.

De methode past binnen UDL (Universal Design Leren) en geeft een antwoord op de vraag naar klasdifferentiatie en effectief rekenonderwijs. RTS werkt multi-sensorieel. Het verbindt handelend rekenen en rekenend leren denken.

De levensechte rekenmaterialen als lintmeter, geld, handen, vingers en voeten en getalkaarten zijn geïntegreerd in rekenoefeningen die het getalinzicht sterk onderbouwen. In de verdere opbouw van rekenen maken we een sterk onderscheid tussen rekenen via geheugen en logisch-inzichtelijk rekenen. Het cirkelrekenen komt aan bod als techniek om geheugenbesparend snel en inzichtelijk te hoofdrekenen. De methode is wetenschappelijk onderbouw via een doctoraatsstudie. Het vernieuwde modulaire aanbod laat toe RTS nog flexibeler en efficiënter in te zetten naast de bestaande rekenmethode.

Lucas Hermans (logopedist, leerkracht wiskunde Eureka en ICT'er) legt de basisprincipes van RTS uit aan de hand van concrete praktijksituaties en toepassingen.

Doelgroep

Voor al wie al eens van RTS heeft gehoord maar wil ervaren hoe je ermee aan de slag kunt.

Voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, logo's, remedial teacher en ouders die zoeken naar een motiverende en efficiënte aanpak van rekenproblemen en dyscalculie.

Voor wie zelf anders wil rekenen en zo kinderen sterker wil motiveren bij het rekenen.

Volg de intensieve reeks 'Rekencoach' als je je wil verdiepen in rekenen en rekenstoornissen en de aanpak ervan. Ook interessant voor scholen die RTS willen integreren als klasmethode of voor differentiatie.

Praktisch

Organisator: Eureka Leuven

Spreker: Lucas Hermans

Adres: Martelarenlaan 11A

3010 Leuven

België

Fiche organisatie

Diagnose: leerproblemen , leerproblemen

Domein: rekenen/wiskunde , rekenen/wiskunde

Type activiteit: studiedag

Doelgroep: docenten lerarenopleiding , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , logopedisten , ouders , zorg-coördinatoren

Details

Prijs: € 121,00 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 09 nov 2018

Einduur: 15u45

Einddatum: 09 nov 2018

Aantal sessies:

Meebrengen: een doosje met geldstukken: 1 x 2 euro, 1 x 1 euro, 2 x 50 cent, 5 x 20 cent, 10 x 10 cent, 5 x 5 cent, 5 x 2 cent, 5 x 1 cent; set speelkaarten; een lintmeter (liefst met kleuren per tiental, geen rolmeter); een schaar; Velledabord of plastiekmapje met wit karton of wit papier erin en Velledastift of drooguitwisbare stift en wisdoekje.

Inbegrepen: Koffie/thee, water, broodjeslunch