opleiding | Rekencoach | basisopleiding reeks 1 Inleiding op de methode RekenTrapperS
De methode 'RekenTrapperS/CleverMath' vormt het uitgangspunt van de training. Je oefent om kinderen met rekenproblemen versneld te remediëren en te leren compenseren. Op het programma Kennismaking, leerstijl en denkstijl, eerste verkenning van rekenproblemen en rekenstoornissen aan de hand van de dossiers Theoretische achtergrond bij rekenproblemen en rekenstoornissen en verkenning materiaal bij RekenTrapperS. 1° Doelgericht kijken naar rekenproblemen en rekenstoornissen Als rekencoach leer je kijken naar een kind met rekenproblemen en rekenstoornissen. Je leert handelingsgericht denken vanuit een totaalbeeld van het kind. Je kan beter voorspellen welke interventies nuttig zijn. Je leert kijken naar handboeken en werkboeken zodat je hiaten tijdig ondervangt. 2° Rekenstrategieën en rekenopbouw uitdiepen Je krijgt inzicht in de basisfilosofie van het rekenen met de methode RekenTrapperS/CleverMath. Je leert meteen ook inzichtelijker omgaan met de rekeninhouden en de opeenvolgende fases bv. bij brugoefeningen. In de basiscursus concentreren we ons voornamelijk op het rekenen tot en met het derde leerjaar. Na de cursus ben je vaardiger om zelf oefeningen op te stellen. Je kan een handelingsplan opstellen op korte en lange termijn. 3° NIEUW CleverKids & CleverSchool 4° Motivatie voor rekenen bij het kind, jezelf en je collega's versterken RekenTrapperS heeft een sterk motiverend effect op kinderen. Ze vinden rekenen plots veel leuker. Ze bouwen een sterker inzicht op. Als rekencoach merk je al snel hoe je zelf ook gemotiveerder en dynamischer omgaat met de kinderen in de rekensessies. 5° Collega's coachen bij het gebruik van specifieke technieken van RekenTrapperS Je leert hoe je de methodieken van RekenTrapperS/CleverMath overbrengt naar je collega's en naar ouders. Je begeleidt het vernieuwingsproces in je school. Portfolio Op het einde van de cursus verwachten we dat je een portfolio afgeeft met volgende onderdelen: een verslag met probleembeschrijving van een zorgenkind; een beschrijving van het begeleidingstraject dat je met een zorgenkind doorlopen hebt dit jaar en de links met RekenTrapperS een verwerking van de theorie uit 'Rekenen Remediëren! Droom of haalbare kaart?' aan de hand van enkele vragen; een kritische beschouwing van de rekenmethode die je zorgenkind gebruikt met analyse van sterke en zwakke kanten; een beschrijving van een actie in verband met de overdracht van RekenTrapperS en je inzichten uit de cursus naar andere collega's toe. We schatten dat je tussen de sessies in telkens één à twee uren hieraan zal werken. We verwachten het definitieve eindwerk een maand na de laatste sessie. Bij het indienen en een positieve evaluatie ervan krijg je het attest Rekencoach. Op het einde van de opleiding ontvangen alle deelnemers die de portfolio volledig indienen een getuigschrift.

Praktisch

Organisator: Eureka Leuven

Spreker: Lucas Hermans, Sabine Hechtermans

Adres: Diestsesteenweg 57

3210 Linden (Lubbeek)

België

Fiche organisatie

Diagnose: leerproblemen , leerproblemen

Domein: rekenen/wiskunde , rekenen/wiskunde

Type activiteit: opleiding

Doelgroep: docenten lerarenopleiding , docenten lerarenopleiding , leerkrachten , logopedisten , zorg-coördinatoren

Details

Prijs: € 984,00 euro

Type activiteit: opleiding

Startuur: 13u15

Startdatum: 22 feb 2019

Einduur: 16u15

Einddatum: 22 feb 2019

Aantal sessies:

Meebrengen: een doosje met geldstukken: 1x 2 euro, 1x 1 euro, 2x 50 cent, 5x 20 cent, 10x 10 cent, 5x 5 cent, 5x 2 cent, 5x 1 cent; set speelkaarten; een lintmeter (liefst met kleuren per tiental, geen rolmeter); een schaar; Velledabord of plastiekmapje met wit karton of wit papier erin en Velledastift of drooguitwisbare stift en wisdoekje.

Inbegrepen: de vorming, het cursusmateriaal: een reeks werkbundels van 'RekenTrapperS', koffie/thee, water