vorming | Recente wetenschappelijke inzichten in dyscalculie

Inzicht in het normale ontwikkelingsverloop verhoogt het inzicht in de moeilijkheden die jongeren met dyscalculie ervaren. Daarom bekijken we eerst de algemene rekenontwikkeling. Vervolgens gaan we dieper in op de oorzaken en de impact van dyscalculie. Deze vorming is een ideaal vertrekpunt voor verdere verdiepende en praktische sessies rond dyscalculie

Praktisch

Organisator: Code

Website: Klik hier

Adres: Jozef De Bomstraat 11

2018 Antwerpen

België

Fiche organisatie

Diagnose: dyscalculie , dyscalculie

Domein: rekenen/wiskunde , rekenen/wiskunde

Type activiteit: vorming

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , leerkrachten , GON-begeleiders , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders

Details

Prijs: 50 euro

Type activiteit: vorming

Startuur: 09u30

Startdatum: 24 okt 2014

Einduur:

Einddatum:

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: