studiedag | Problemen oplossen met RTS voor 10-14 jarigen en basiseducatie | breuken, procenten, verhoudingen, omtrek, oppervlakte en volume

RekenTrapperS of RTS is een krachtige en innovatieve rekenmethode voor kinderen met en zonder rekenproblemen. Je kunt RTS zowel individueel als klassikaal inzetten. Veel Vlaamse scholen passen deze methode al met succes toe, zowel bij kinderen die moeite hebben met rekenen als voor de hele klas. Sinds kort hebben we ook een aanbod van korte modules met het accent op probleemoplossend leren denken.

In deze studiedag gaan we in op de basisvoorwaarden om probleemoplossend te leren werken in de klas. Welke kinderen kunnen, mits een goed didactisch aanbod, snel en efficiënt problemen oplossen? Hoe zorgen we bij deze leerlingen voor een voldoende gestructureerde onderbouw zodat ze in het voortgezet onderwijs systematisch wetenschappelijk en wiskundig correct vraagstukken oplossen?

Andere leerlingen blijven opvallend zwak in probleemoplossende vaardigheden en dit meestal zowel in rekenen als in andere domeinen. Hoe verzorgen we voor deze kinderen een gedifferentieerd aanbod dat voldoende basiskennis opbouwt en beperkt maar correct problemen leert oplossen? Welke soorten problemen komen hiervoor het best in aanmerking? Hoe zorg je dat deze leerlingen vooral vorderingen maken in de problemen die ze ook in het dagelijks leven nodig zullen hebben: procenten, verhoudingen, formule-rekenen met omtrek, oppervlakte en volume?

De tussengroep heeft vooral nood aan didactische duidelijkheid, goede probleemoplossende vaardigheden en nauwkeurig en systematisch leren werken. Hoe bieden we ook deze leerlingen een rijk aanbod aan met voldoende tijd en aandacht voor differentiatie?

De studiedag biedt heel wat praktijkvoorbeelden zowel naar de inhoud als naar de vorm toe. De onderdelen procenten, breuken, omtrek, oppervlakte en volume staan inhoudelijk centraal. Daarnaast komen ook andere type problemen exemplarisch aan bod.

Anny Cooreman (pedagoog, auteur van de reeks RTS, leerkracht wiskunde en wetenschappen SO) werkt aan de hand van voorbeelden uit de modules uit 4de lj, 5de lj, 6de lj en 1ste jaar SO.

Praktisch

Organisator: Eureka Expert

Website: Klik hier

Adres: Jeugdherberg De Blauwput

Martelarenlaan 11

3010 Leuven

Fiche organisatie

Type activiteit: studiedag

Niveau: basisonderwijs (9-12 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Details

Prijs: 121 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 03 okt 2016

Einduur: 15u45

Einddatum: 03 okt 2016

Aantal sessies:

Meebrengen:

Inbegrepen: koffie/thee, water, broodjeslunch