informatiesessie | Praktische tips door ouders voor ouders, leerkrachten en iedereen die te maken heeft met het ondersteunen/ begeleiden van onze kinderen

Je kind heeft een leerprobleem. Wat nu?

Het gaat misschien naar de logo, krijgt begrip en extra aandacht op school en toch blijft het schoolgebeuren moeilijk en frustrerend, ook voor jou.

Als ouder moet je niet lijdzaam toekijken, jij kan je kind ook helpen.

Als leerkracht kan je ouders en kinderen met studeertips op weg helpen.

Op deze infoavond geven ouders praktische tips: een aantal hulpmiddelen en strategieën om een kind thuis te begeleiden naar een aangepaste studiemethode, naar meer zelfredzaamheid, naar meer bevredigende schoolresultaten, …

Praktische tips

Praktisch

Organisator: Sprankel Vlaams-Brabant

Spreker: leden Sprankel Vlaams-Brabant - diskutieavond

Website: Klik hier

Adres: het Genadedal Velderblok 2A

3010 kessel-Lo

B

Fiche organisatie

Diagnose: ADD , ADD , ADHD , autisme/ASS , dyscalculie , dysfasie , dyslexie , dyspraxie/DCD , Gilles de la Tourette , hoogbegaafdheid , leerproblemen , NLD

Domein: intelligentie , intelligentie , gedrag , gezin , leren studeren , lezen , motivatie

Type activiteit: informatiesessie

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , kleuter (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: praktisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , pedagogische begeleiders , jongeren

Details

Prijs: 2€ studenten, 5€ niet-leden gratis leden Sprankel vzw euro

Type activiteit: informatiesessie

Startuur: 20u00

Startdatum: 21 nov 2016

Einduur: 22u00

Einddatum: 21 nov 2016

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: