informatiesessie | Positieve aanpak van kinderen met een leerstoornis in het basisonderwijs

Kinderen met een leer- en/of ontwikkelingsstoornis hebben nood aan een positieve aanpak en redelijke aanpassingen. Als zij die krijgen, kunnen zij immers veel beter hun talenten, die ze ongetwijfeld hebben, ontwikkelen zodat zij vooral hiermee later verder kunnen.

Sommige basisscholen hebben hierin reeds een lange weg afgelegd en ervaring opgebouwd.

Daarom heeft Sprankel Brabant enkele zorgcoördinatoren uitgenodigd van scholen, die blijk geven van een goed zorgbeleid. Zij zullen een panelgesprek voeren rond

‘Positieve aanpak van kinderen met een leerstoornis in het basisonderwijs’

We gaan op een interactieve manier met de aanwezigen in gesprek en vertellen over hun zorgbeleid op school

Praktisch

Organisator: Sprankel Vlaams-Brabant

Spreker: panelgesprek

Website: Klik hier

Adres: het Genadedal Velderblok 2A

3010 kessel-Lo

B

Fiche organisatie

Diagnose: ADD , ADD , ADHD , autisme/ASS , dyscalculie , dysfasie , dyslexie , dyspraxie/DCD , Gilles de la Tourette , hoogbegaafdheid , leerproblemen , NLD

Type activiteit: informatiesessie

Niveau: basisonderwijs (9-12 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Aard: praktisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , ergotherapeuten , logopedisten , psychologen , orthopedagogen , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders , jongeren

Details

Prijs: 2€ studenten, 5€ niet-leden gratis leden Sprankel vzw euro

Type activiteit: informatiesessie

Startuur: 20u00

Startdatum: 24 apr 2017

Einduur: 22u00

Einddatum: 24 apr 2017

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: