informatiesessie | Positieve aanpak van jongeren met een leerstoornis in het secundair onderwijs’

Reeds heel wat secundaire scholen verlenen jongeren met een leerstoornis redelijke aanpassingen.

Gedurende de ganse secundaire schoolloopbaan begeleiden zij ook die jongeren zodat deze hun einddoel kunnen bereiken.

Hun aanpak kan vaak inspirerend werken voor andere scholen.

Daarom organiseert Sprankel Brabant een panelgesprek tussen verschillende scholen met als thema

Positieve aanpak van jongeren met een leerstoornis in het secundair onderwijs'

Panelleden zijn:

Katrien Houben, directeur DHEK, Landen

Els Lammens, directeur eerste graad, VTI Leuven

Jan Royackers, coördinator leerlingenbegeleiding, Paridaensinstituut Leuven

Praktisch

Organisator: SPRANKEL afd. Vlaams-Brabant

Spreker: Panelleden zijn: Katrien Houben, directeur DHEK, Landen Els Lammens, directeur, VTI Leuven Jan Royackers, coördinator leerlingenbegeleiding, Paridaensinstituut Leuven

Website: Klik hier

Adres: het Genadedal, Velderblok 2A

3010 Kessel-Lo

B

Fiche organisatie

Diagnose: ADD , ADD , ADHD , autisme/ASS , dyscalculie , dysfasie , dyslexie , dyspraxie/DCD , Gilles de la Tourette , hoogbegaafdheid , leerproblemen , NLD

Domein: aandacht en concentratie , aandacht en concentratie , gedrag , gezin , leren studeren , lezen , motivatie , organisatie klas en school , rekenen/wiskunde , schrijven , socio-emotioneel , spelling , structuur , talen , visueel-ruimtelijk

Type activiteit: informatiesessie

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: praktisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , logopedisten , orthopedagogen , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders , jongeren

Details

Prijs: 2€ voor studenten, 5€ voor niet-leden en gratis voor leden van Sprankel vzw euro

Type activiteit: informatiesessie

Startuur: 20u00

Startdatum: 27 apr 2015

Einduur: 22u00

Einddatum: 27 apr 2015

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: