informatiesessie | ‘Oui, je suis différent’ Kinderen met dyslexie leren ook vreemde talen!

ADVIES EN INFORMATIE

 Nederlands, Frans, Engels, allemaal talen!

 Ook al lijken vele woorden op elkaar, ze zijn toch zó verschillend!

 Wetenschappelijke stand van zaken en tweedetaalverwerving.

 Leervaardigheden.

 Hulpmiddelen en onderwijsmaatregelen die een steun kunnen zijn.

 Wat te doen voor extra ondersteuning? (concrete tips en heldere adviezen)

Infoavond met Prof.dr. Wim Tops

Werkzaam als universitair docent aan de Universiteit van Groningen, waar hij onderwijs geeft in en onderzoek doet naar dyslexie en taalontwikkelingsstoornissen

Praktisch

Organisator: Sprankel Vlaams-Brabant

Spreker: Infoavond met Prof.dr. Wim Tops

Website: Klik hier

Adres: het Genadedal Velderblok 2A

3010 kessel-Lo

B

Fiche organisatie

Diagnose: ADD , ADD , ADHD , autisme/ASS , dyscalculie , dysfasie , dyslexie , dyspraxie/DCD , Gilles de la Tourette , hoogbegaafdheid , leerproblemen , NLD

Domein: aandacht en concentratie , aandacht en concentratie , intelligentie , leren studeren , motivatie , organisatie klas en school , talen

Type activiteit: informatiesessie

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , volwassenen (+24 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: praktisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , logopedisten , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders , jongeren

Details

Prijs: 2€ studenten, 5€ niet-leden gratis leden Sprankel vzw euro

Type activiteit: informatiesessie

Startuur: 20u00

Startdatum: 17 okt 2016

Einduur: 22u00

Einddatum: 17 okt 2016

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: