vorming | Ouderbegeleiding bij (meer)talig opvoeden: praktische tips en aanpak

Hoe begeleid je ouders in de taalontwikkeling van hun (meertalige) kinderen? Ouders van meertalige kinderen worstelen vaak met vooroordelen over meertalig opvoeden, maar ook ouders van eentalige kinderen hebben nood aan tips om taal te stimuleren. In deze vorming krijg je adviezen aangereikt om ouders hierbij te begeleiden, rekening houdend met alle talen binnen het gezin.

Praktisch

Organisator: Code

Website: Klik hier

Adres: Jozef De Bomstraat 11

2018 Antwerpen

België

Fiche organisatie

Domein: talen , talen

Type activiteit: vorming

Niveau: kleuter (<6 jaar) , kleuter (<6 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch

Doelgroep: leerkrachten , leerkrachten , leerlingbegeleiders , pedagogische begeleiders , remedial teachers , zorg-coördinatoren , ouders , CLB-medewerkers

Details

Prijs: 75 euro

Type activiteit: vorming

Startuur: 09u30

Startdatum: 23 mei 2014

Einduur:

Einddatum:

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: