opleiding | Opleiding voor leerkrachten en leerlingenbegeleiders secundair onderwijs

Kinderen en jongeren met ADHD zijn enthousiaste leerlingen die 'leven in de brouwerij' kunnen brengen. Maar soms maken ze het hun leerkracht moeilijk door druk en ongeremd te reageren en alle aandacht op te eisen.

Leerlingen met ADD en ADHD hebben daarnaast ook problemen met concentratie en organisatie. Vooral dit laatste doet soms meer problemen rijzen dan je op het eerste zicht zou vermoeden. Deze leerlingen hebben ook voor deze vormen van 'ongewenst gedrag' een specifieke aanpak in de klas nodig!

In vijf sessies van 3 uur wordt rond drie hoofdthema's gewerkt: kennis over ADHD, aanpak op klasniveau en aanpak op schoolniveau.

Kennis over ADHD: hoe herken je ADHD in de klas? Wat zijn de oorzaken? Hoe wordt de diagnose gesteld? Wat is de rol van de school hierin? Waaruit kan een begeleiding bestaan? Wat is de prognose van ADHD?

Aanpak op klasniveau: via enkele belangrijke gedragstherapeutische technieken zoals gericht observeren, structuur bieden, leerlingen positief benaderen en gepast reageren op ongewenst gedrag bekijken we wat je als leerkracht kan doen om ADHD in de hand te houden.

Aanpak op schoolniveau: suggesties voor een gestroomlijnde geïntegreerde aanpak van ADHD in het zorgbeleid met de klemtoon op informatiedoorstroming, gestroomlijnde afspraken en regels, psycho-educatie en communicatie.

Tijdens de sessies wordt de actieve medewerking van de deelnemers gevraagd in discussierondes, casusbesprekingen en rollenspelen.

Praktisch

Organisator: centrum ZitStil

Spreker: Griet Vercaeren & Ilona Sauwen

Website: Klik hier

Adres: Kruishofstraat 341

2610 Wilrijk

België

Fiche organisatie

Domein: aandacht en concentratie , aandacht en concentratie , leren studeren , organisatie klas en school , structuur

Type activiteit: opleiding

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: leerkrachten , leerkrachten , GON-begeleiders , leerlingbegeleiders , pedagogische begeleiders

Details

Prijs: €200 euro

Type activiteit: opleiding

Startuur: 09u15

Startdatum: 06 feb 2015

Einduur: 12u15

Einddatum: 20 mar 2015

Aantal sessies: 5 sessies

Meebrengen:

Inbegrepen: