opleiding | Opleiding ADHD voor leerkrachten en zorgcoördinatoren basisonderwijs

Een juist beeld krijgen van kind met ADHD is de eerste stap in de aanpak. Kennis over deze stoornis vergemakkelijkt deze juiste beeldvorming. Vandaar dat we uitgebreid stilstaan bij de stoornis ADHD: kenmerken, voorkomen, en oorzaken en behandelingsvormen in het algemeen. Een realistisch verwachtingspatroon voor kinderen met ADHD sluit aan bij deze beeldvorming. Wat kan en mag ik verwachten van een kind met ADHD op het vlak van werkhouding, plannings- en organisatievaardigheden, stilzitten, sociale vaardigheden enzovoort?

Praktisch

Organisator: centrum ZitStil

Spreker: Marjo Helsen

Website: Klik hier

Adres: Kruishofstraat 341

2610 Wilrijk

België

Fiche organisatie

Diagnose: ADD , ADD , ADHD , leerproblemen

Domein: aandacht en concentratie , aandacht en concentratie , leren studeren , organisatie klas en school , structuur

Type activiteit: opleiding

Niveau: basisonderwijs (9-12 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , leerkrachten , GON-begeleiders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , pedagogische begeleiders

Details

Prijs: €200 euro

Type activiteit: opleiding

Startuur: 09u15

Startdatum: 27 feb 2015

Einduur: 12u15

Einddatum: 27 mar 2015

Aantal sessies: 5 sessies

Meebrengen:

Inbegrepen: