congres | Ontmoetingsdag HGW

De Vlaamse netoverstijgende Stuurgroep HGW/HGD organiseert op donderdag 15 september 2016 een nieuwe Ontmoetingsdag Handelingsgericht Samenwerken.

Dit is een initiatief voor iedereen met interesse in Handelingsgericht Werken (HGW) of Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD): leerkrachten, zorg, leerlingenbegeleiders, directie (basis/secundair/buitengewoon onderwijs), CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders, docenten, hulpverleners, ...

Deze feestelijke editie kiezen we voor een nieuwe formule waarin alle sprekers het plenaire forum krijgen.

Voor de 10de keer op rij wakkert Noëlle Pameijer ons HGW/HGD-enthousiasme aan.

Samen met haar kunnen we beluisteren wat er leeft en beweegt binnen onderwijs en krijgen we inspiratie hoe we passend kunnen inspelen op de huidige tendensen.

Prof. Dr. Piet Van Avermaet geeft positieve perspectieven voor de uitdaging ‘Omgaan met diversiteit in de klas’ en concrete tips voor ‘effectieve feedback’ om de onderwijsprestaties positief te beïnvloeden, krijgen we van Jan Coppieters.

TOPunt Gent deelt hun ervaring met Evidence Based werken in het onderwijs met het TEACH-project (Erasmus+) en Helma Koomen scherpt ‘het belang van leerkracht-leerlingrelaties’ aan. Als afsluiter blikken Peter De Vries en Hans Schuman samen vooruit door ons onderwijs in het licht van inclusie te plaatsen.

Kortom, het wordt opnieuw een boeiende Ontmoetingsdag Handelingsgericht Samenwerken.

Wij kijken alvast uit naar uw komst.

Meer details over deze uitnodiging zijn te vinden via : www.handelingsgerichtwerken.be/ontmoetingsdag/uitnodiging.

U kan zich inschrijven via volgende link: www.handelingsgerichtwerken.be/ontmoetingsdag.

Met vriendelijke groeten,

De Stuurgroep HGW/HGD

Praktisch

Organisator: de Vlaamse Netoverstijgende Stuurgroep HGW/HGD in samenwerking met de Universiteit Antwerpen

Spreker: Noëlle Pameijer - Prof.Dr.Piet Van Avermaet - Jan Coppieters - TOPunt Gent - Helma Koomen - Peter De Vries en Hans Schuman

Website: Klik hier

Adres: Rector Dhanis Aula K.001, Kleine Kauwenberg 14

2000 Antwerpen

Fiche organisatie

Type activiteit: congres

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , kleuter (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , ergotherapeuten , logopedisten , psychologen , orthopedagogen , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders

Details

Prijs: 60 euro euro

Type activiteit: congres

Startuur: 09u00

Startdatum: 15 sep 2016

Einduur: 15u45

Einddatum: 15 sep 2016

Aantal sessies: 6

Meebrengen:

Inbegrepen: Onthaal met koffie + broodjeslunch + syllabus