informatiesessie | Nieuw ondersteuningsmodel voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Dialoogavond ingeleid door Ronny Vanderspikken (Directeur Coördinator BaO) en leden van het ondersteuningsteam.

Doel:

een dialoog tot stand brengen tussen ouders van kinderen met leerproblemen en de praktijkervaring van een ondersteuningsnetwerk.

Wat heeft de regelgeving voorzien? Hoe hebben we dit vertaald in structuren in Vlaams-Brabant (officieel onderwijs)? Hoe zijn we de afgelopen 2 jaar aan de slag gegaan met het M-decreet en onze opdracht hierin? Hoe kijken we naar de verwachtingen van de toekomst?

Aanbod:

We geven graag wat tekst en uitleg over onze werking. We bieden graag concrete praktijkverhalen aan en zijn benieuwd naar vragen en ideeën van ouders en kind.

Praktisch

Organisator: Sprankel Vlaams-Brabant

Spreker: Dialoogavond ingeleid door Ronny Vanderspikken (Directeur Coördinator BaO) en leden van het ondersteuningsteam

Website: Klik hier

Adres: het Genadedal Velderblok 2A

3010 kessel-Lo

B

Fiche organisatie

Diagnose: ADD , ADD , ADHD , autisme/ASS , dyscalculie , dysfasie , dyslexie , dyspraxie/DCD , Gilles de la Tourette , hoogbegaafdheid , leerproblemen , NLD

Domein: organisatie klas en school , organisatie klas en school

Type activiteit: informatiesessie

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , kleuter (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: praktisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , ergotherapeuten , logopedisten , psychologen , orthopedagogen , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders , jongeren

Details

Prijs: 2€ studenten, 5€ niet-leden gratis leden Sprankel vzw euro

Type activiteit: informatiesessie

Startuur: 20u00

Startdatum: 16 okt 2017

Einduur: 22u00

Einddatum: 16 okt 2017

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: