voordracht | Neurofeedback een alternatief voor de behandeling van ADHD, leerstoornissen, emotionele problemen, ... ?

Neurofeedback

Infoavond ingeleid door Hannelore Nys, klinisch en biologisch psychologe en dr. Iseult Beets, neurowetenschapper en psychologe.

De neurowetenschappen onderzoeken de werking van het zenuwstelsel, waaronder de werking van de hersenen. Met neurofeedback wordt met behulp van een EEG de hersenfunctie in kaart gebracht. Bepaalde soorten hersengolven hangen namelijk rechtstreeks samen met bepaalde hersenactiviteiten. Dit is bijzonder behulpzaam bij de diagnostiek van neurologische en psychologische problemen. De hersenen kunnen ook getraind worden en op die manier invloed hebben op leerstoornissen, ADHD en psychische problemen.

De positieve resultaten van neurofeedback zijn in tal van wetenschappelijke studies aangetoond. Neurofeedback wordt in het bijzonder aanbevolen bij ADHD en is een goed alternatief voor medicatie. Recente klinische studies tonen veelbelovende resultaten aan bij leer- en geheugen problemen, depressie en angst.

Hannelore Nys en Iseult Beets werken beide bij Lilid in Diest, waar neurofeedback succesvol wordt toegepast bij psychische problemen en leerproblemen. Zij zullen uitleggen hoe neurofeedback functioneert aan de hand van cases

Praktisch

Organisator: Sprankel Vlaams-Brabant

Spreker: Hannelore Nys, klinisch en biologisch psychologe en dr. Iseult Beets, neurowetenschapper en psychologe,

Website: Klik hier

Adres: het Genadedal Velderblok 2A

3010 kessel-Lo

B

Fiche organisatie

Diagnose: ADD , ADD , ADHD , autisme/ASS , dyscalculie , dysfasie , dyslexie , dyspraxie/DCD , Gilles de la Tourette , hoogbegaafdheid , leerproblemen , NLD

Type activiteit: voordracht

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , volwassenen (+24 jaar) , kleuter (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , ergotherapeuten , logopedisten , psychologen , orthopedagogen , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders , jongeren

Details

Prijs: 2€ studenten, 5€ niet-leden gratis leden Sprankel vzw euro

Type activiteit: voordracht

Startuur: 20u00

Startdatum: 20 feb 2017

Einduur: 22u00

Einddatum: 20 feb 2017

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: