informatiesessie | Motiveren en persoonlijkheid; praktijk aan de hand van het Process Communication Model

Mensen zijn verschillend. Een model wordt als basis gebruikt voor het

personaliseren van je omgang met moeilijk te motiveren kinderen en jongeren. Het

Process Communication Model van Kahler. PCM bekijkt mensen vanuit zes types

(de rebel, de dromer, de harmoniser, de promotor, de doorzetter, de

gestructureerde denker), die elk met een specifieke manier van aanpakken

gemotiveerd (of gedemotiveerd) worden.

De introductie van Claire Van de Velde zal je wegwijs maken in het PCM-model

en vooral de praktijk belichten over hoe je herkent wat jou specifieke combinatie

van types is, waarin jij sterk bent en waarin dat verschillend is van de kinderen en

jongeren waarmee je contact hebt. Hoe je je aanpak kan personaliseren om elk

kind en elke jongere te motiveren op basis van zijn of haar persoonlijkheid vormt

de hoofdmoot van de presentatie.

Claire Van de Velde is adviseur van de vicerector van de Universiteit Gent, en mede

editor en - auteur van ‘Persoonlijkheid en (de)motivatie van kinderen en jongeren’

ISBN-nummer: 9789038225555 , Uitgeverij: Academia Press

Praktisch

Organisator: Sprankel Vlaams-Brabant

Spreker: dr M. Claire Van de Velde; adviseur van de vicerector van de Universiteit Gent, en mede editor en - auteur van ‘Persoonlijkheid en (de)motivatie van kinderen en jongeren’

Website: Klik hier

Adres: het Genadedal Velderblok 2A

3010 kessel-Lo

B

Fiche organisatie

Diagnose: ADD , ADD , ADHD , autisme/ASS , dyscalculie , dysfasie , dyslexie , dyspraxie/DCD , Gilles de la Tourette , hoogbegaafdheid , leerproblemen , NLD

Domein: aandacht en concentratie , aandacht en concentratie , intelligentie , gedrag , gezin , leren studeren , lezen , motivatie , structuur

Type activiteit: informatiesessie

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , volwassenen (+24 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , ergotherapeuten , logopedisten , psychologen , orthopedagogen , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders , jongeren

Details

Prijs: 2€ studenten, 5€ niet-leden gratis leden Sprankel vzw euro

Type activiteit: informatiesessie

Startuur: 20u00

Startdatum: 23 jan 2017

Einduur: 22u00

Einddatum: 23 jan 2017

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: