informatiesessie | Met een leerstoornis naar het hoger onderwijs. Wat nu?

Tijdens het lager en secundair kunnen leerlingen met een leerstoornis rekenen op een aantal maatregelen ( Sticordi-maatregelen).

Maar wat kan er nog in het hoger onderwijs? Welke maatregelen zijn er mogelijk? Welke afspraken kunnen er gemaakt worden en vastgelegd? Welke maatregelen zijn er tijdens de examens?

Het panel zal spreken, elk vanuit zijn eigen invalshoek en we hopen op een interactieve avond met het publiek

Panel Hoger Onderwijs

Hanne …, studente theologie, KUL

Ann Dewicke, coördinator Cel Studeren met een Functiebeperking, KU Leuven

Bie Stuypens, verantwoordelijke studentendienst/ombudsdienst, departement Lerarenopleiding Heverlee, KHLeuven.

Praktisch

Organisator: Sprankel Vlaams-Babant

Spreker: Panel Hoger Onderwijs

Website: Klik hier

Adres: het Genadedal Velderblok 2A

3010 kessel-Lo

B

Fiche organisatie

Diagnose: ADD , ADD , ADHD , autisme/ASS , dyscalculie , dysfasie , dyslexie , dyspraxie/DCD , Gilles de la Tourette , hoogbegaafdheid , leerproblemen , NLD

Type activiteit: informatiesessie

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , volwassenen (+24 jaar)

Aard: praktisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , ouders , leerlingbegeleiders , jongeren

Details

Prijs: 2€ studenten, 5€ niet-leden gratis leden Sprankel vzw euro

Type activiteit: informatiesessie

Startuur: 20u00

Startdatum: 18 apr 2016

Einduur: 22u00

Einddatum: 18 apr 2016

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: