informatiesessie | Meer weten over DCD?

Een aantal kinderen/jongeren in onze school kampen met een coördinatie-ontwikkelingsstoornis (DCD). Ze hebben al dan niet een diagnose en krijgen soms wel, soms geen Gon-begeleiding. Het M-decreet nodigt uit tot beter kijken en luisteren naar onze leerlingen om hun noden te ontdekken én hier gepast te ondersteunen. Meer informatie is vaak welkom om hier een goede overweging te kunnen maken.

Hilde Van Waelvelde schetst ons de theoretische achtergrond van DCD en de medewerkers van Dyspraxis verzorgen het meer praktische luik. Zij behandelen de kenmerken en problemen van jonge leeftijd tot adolescent.

Praktisch

Organisator: Gon-diensten type 4 't Sas en St Jozef OV4 Antwerpen

Spreker: Prof. Dr. Hilde Van Waelvelde en Veerle Algoed met medewerker van Dyspraxis

Adres: CC Luchtbal Columbiastraat 110

2030 Antwerpen

België

Fiche organisatie

Diagnose: dyspraxie/DCD , dyspraxie/DCD

Domein: gedrag , gedrag , leren studeren , motivatie , motoriek , organisatie klas en school , schrijven , socio-emotioneel , structuur , visueel-ruimtelijk

Type activiteit: informatiesessie

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , kleuter (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , leerkrachten , ouders , leerlingbegeleiders

Details

Prijs: 25 € euro

Type activiteit: informatiesessie

Startuur: 13u30

Startdatum: 10 mar 2015

Einduur: 17u00

Einddatum: 10 mar 2015

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: koffie/drankje