studiedag | Maaltafels en deeltafels en beginnend breukenonderwijs | Inzichtelijk en automatiserend rekenen met RekenTrapperS

RekenTrapperS of RTS is een krachtige en innovatieve rekenmethode voor kinderen met en zonder rekenproblemen. De reeks tafels voor 2de en 3de leerjaar biedt modules die zowel klassikaal als in individuele rekentrajecten ingezet kunnen worden voor leerlingen vanaf het 2de leerjaar. De technieken van RTS zijn krachtige rekentechnieken die het inzicht versterken. De werkvormen steunen op contextueel rekenen en coöperatief en zelfsturend leren.

De tafelmodules van RTS zijn een aanbod voor het 2de en 3de leerjaar en zijn ook bedoeld voor oudere leerlingen met een specifiek leertraject. De tafels komen zowel inzichtelijk als automatiserend aan bod. Er is een sterke orthodidactische opbouw met voortdurende herhaling van de geziene tafels. Er is veel kans tot coöperatief leren. De verbanden staan centraler dan in andere methodes. De aanpak van RekenTrapperS (RTS) is multisensorieel. De methode stimuleert handelend rekenen via spelletjes en talrijke doe-oefeningen die je klassikaal en individueel kunt doen. De kinderen vinden de aanpak leuk en stimulerend én ze onthouden hun tafels. De tafelmodules geven de leerkracht een goed inzicht in de didactische opbouw die nodig is om tafels aan te leren en verbanden te leren zien in rekenen.

Elke tafelbundel diept bovendien een ander rekenaspect uit. De tafel van 1 en 10 werkt aan de symbooltaal en de betekenis van de rekensymbolen +, x, -, : en =. Ze zijn een absoluut noodzakelijke onderbouw. De tafel van 2, 5 en 9 leggen door het herhaald optellen de onderbouw voor het scharnieren en de brug. Ze ondersteunen het hoofdrekenen via horizontale verbanden. De tafel van 2 herneemt de tweelingsommen. De tafel van 5 en 9 leggen verbanden met hoofdrekenen met brug. In de tafel van 4 en 8 komen de breuken exploratief aanbod. Deze bundels zijn ook heel geschikt als vakantieboekjes na het 2de of het 3de leerjaar. De tafels van 3 en 7 bieden heel wat herhaling over tijd in weken en maanden. De tafel van 6 integreert ook de kwadraten die zo dikwijls nodig zijn in het voortgezet onderwijs. Ouders kunnen hun kinderen veilig en gericht met tafels leren werken. Hiervoor zijn vooral de tafel van 3, 4, 6 en 8 het meest geschikt.

Deze studiedag laat u kennismaken met de didactische opbouw van maal- en deeltafels. In de voormiddag ligt de nadruk op het actief inzetten van diverse leermiddelen en multisensoriële leertechnieken bij tafels.

In de namiddag is er meer aandacht voor de verbanden met breuken, problemen oplossen en rekentaal. Als afsluiter onderzoeken de deelnemers op een positief kritische manier het aanbod tafeltraining in de eigen school of werksituatie. Elke groep formuleert een aantal verbetermogelijkheden voor de eigen parktijk.

Sabine Hechtermans is zorgcoördinator, leerkracht basisonderwijs/buitengewoon onderwijs en medewerker aan RTS. Zij heeft heel wat relevante ervaring in rekenen. Ze werkt dagelijks met leerlingen met bijzondere noden.

Praktisch

Organisator: Eureka Expert

Spreker: Sabine Hechtermans

Website: Klik hier

Adres: Jeugdherberg De Blauwput

Martelarenlaan 11A

3010 Leuven

België

Fiche organisatie

Diagnose: dyscalculie , dyscalculie , ADD , autisme/ASS , leerproblemen , NLD

Domein: leren studeren , leren studeren , rekenen/wiskunde , structuur

Type activiteit: studiedag

Niveau: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar)

Aard: praktisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , ouders , zorg-coördinatoren , remedial teachers

Details

Prijs: 121 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 02 feb 2018

Einduur: 15u45

Einddatum: 02 dec 2016

Aantal sessies:

Meebrengen:

Inbegrepen: koffie/thee, water, broodjeslunch