voordracht | M-decreet is goed voor ouders leerlingen en scholen. Of niet soms?

We gaan op zoek naar positieve kansen in het M-decreet voor ouders, leerlingen, leraren en scholen. Want die staan er wel degelijk in. Zowel voor het gewoon als buitengewoon onderwijs.

Ouders en leraren beschikken nu wel over een zorgkader om op een gerichte manier leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftensamen te begeleiden. Iedereen kan aan de slag.

Praktisch

Organisator: Sprankel West-Vlaanderen

Spreker: Luc Van Den Steen

Website: Klik hier

Adres: Hogeschool VIVES, Lerarenopleiding Campus Tielt, Beernegemstraat 10

8700 Tielt

België

Fiche organisatie

Diagnose: dyscalculie , dyscalculie , dyslexie , leerproblemen

Type activiteit: voordracht

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , kleuter (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , logopedisten , psychologen , orthopedagogen , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders , jongeren

Details

Prijs: leden: € 3 / niet-leden: € 6 / studenten: € 2 euro

Type activiteit: voordracht

Startuur: 19u30

Startdatum: 08 okt 2015

Einduur: 21u30

Einddatum: 08 okt 2015

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: