congres | LEREN MET GOESTING, Ook voor kinderen met leerproblemen!

Doelgroep

LEREN MET GOESTING, Ook voor kinderen met leerproblemen!

doelgroep: Leraren, leerlingenbegeleiders en graadcoördinatoren

plaats UGent campus FPPW - Dunantlaan 2 (Gent)

CLB-medewerkers en pedagogisch begeleiders

Studenten in opleiding

Hulpverleners die te maken krijgen met leerproblemen en die zich in deze problematiek verdiepen

Andere geïnteresseerden zijn uiteraard ook van harte welkom

Praktisch

Organisator: Netwerk Leerproblemen Vlaanderen

Spreker: Prof. Em. Wied Ruijssenaars, prof. Wim Tops, Annemie Jennes, Mieke Meirsschaut, Martine Ceyssens, Christel Van Vreckem, PRODIA-team, prof. Dieter Baeyens, Prof. Karine Verschueren

Website: Klik hier

Adres: Dunantlaan (Gent) 2

Gent

B

Fiche organisatie

Diagnose: ADD , ADD , ADHD , autisme/ASS , dyscalculie , dysfasie , dyslexie , dyspraxie/DCD , Gilles de la Tourette , hoogbegaafdheid , leerproblemen , NLD

Domein: aandacht en concentratie , aandacht en concentratie , gedrag , gezin , leren studeren , lezen , motivatie , organisatie klas en school , rekenen/wiskunde , schrijven , socio-emotioneel , structuur

Type activiteit: congres

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , volwassenen (+24 jaar) , kleuter (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , ergotherapeuten , logopedisten , psychologen , orthopedagogen , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders , jongeren

Details

Prijs: 60 euro / 35 euro voor studenten euro

Type activiteit: congres

Startuur: 09u15

Startdatum: 07 feb 2017

Einduur: 16u15

Einddatum: 07 feb 2017

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: