informatiesessie | Leren lezen Hoe kinderen helpen die vastlopen...

Elk kind start in het eerste leerjaar vol verw achting aan het leesproces. Toch lijkt dit niet altijd zo vanzelfsprekend met heel wat frustraties tot gevolg. Tijdens deze avond wordt ingegaan op de voorwaarden die belangrijk zijn om tot een gerichte remediëring te komen, hoe men in kleine deelstappen kan werken en op welke manier men best school- en thuissituatie op elkaar afstemt.

Daarnaast zal er ook een inkijk mogelijk zijn in de leesblaadjes, boekjes en de digitale toepassing van Lezergame. Dit is een nieuwe leesmethode die vooral het technisch leesproces ondersteunt.

Infoavond ingeleid door Martine Ceyssens

Zij is verbonden aan UCLL als lector van de Banaba-opleiding Buitengewoon onderwijs. Daarnaast begeleidt ze al vele jaren kinderen en jongeren met leerstoornissen in haar zelfstandige praktijk.

Zij is auteur van o.a. ‘Mijn kind heeft dyslexie’, ‘Mijn kind heeft dyscalculie’ en recent ook van ‘Lezergame’

Praktisch

Organisator: Sprankel Vlaams-Babant

Spreker: Martine Ceyssens verbonden aan UCLL als lector Banaba-opleiding Buitengewoon onderwijs. Daarnaast begeleidt ze al vele jaren kinderen en jongeren met leerstoornissen in haar zelfstandige praktijk

Website: Klik hier

Adres: genadedal Velderblok 2A

3010 kessel-Lo

B

Fiche organisatie

Diagnose: ADD , ADD , ADHD , autisme/ASS , dyscalculie , dysfasie , dyslexie , dyspraxie/DCD , Gilles de la Tourette , hoogbegaafdheid , leerproblemen , NLD

Domein: aandacht en concentratie , aandacht en concentratie , gezin , leren studeren , lezen , motivatie , organisatie klas en school

Type activiteit: informatiesessie

Niveau: basisonderwijs (9-12 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , kleuter (<6 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , ergotherapeuten , logopedisten , psychologen , orthopedagogen , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders , jongeren

Details

Prijs: 2€ studenten, 5€ niet-leden gratis leden Sprankel vzw euro

Type activiteit: informatiesessie

Startuur: 20u00

Startdatum: 22 feb 2016

Einduur: 22u00

Einddatum: 22 feb 2016

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: