studiedag | Leren hoe doe je dat? Verhoog het competentiegevoel van je leerlingen door krachtige leertechnieken

Het leren leren staat centraal in de eindtermen en leerplandoelstellingen van de derde graad basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs. Elk kind leert op een andere manier en elke leerkracht heeft een eigen doceerstijl en studeerstijl. Leerlingen effectief coachen in het zich eigen maken van een individuele en aangepaste leerstijl is een uitdaging.

Yelina Vranckx, onderwijspedagoog, is zelf al enkele jaren actief in Eureka Onderwijs. Zij bereikt tijdens het lesgeven dat haar leerlingen enthousiast en gemotiveerd studeren in de klas.

Via deze studiedag willen we je concrete studievormen aanbieden voor het leren leren in alle domeinen, dus zowel wiskunde, Nederlands als de andere vakken. We gaan samen interactief aan de slag en werken actief aan andere werkvormen. Vaak kunnen enkele nieuwe inzichten en tips een groot verschil maken.

Praktisch

Organisator: Eureka Leuven

Spreker: Yelina Vranckx

Adres: Martelarenlaan 11A

3010 Leuven

België

Fiche organisatie

Diagnose: leerproblemen , leerproblemen

Type activiteit: studiedag

Doelgroep: studenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , logopedisten , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers

Details

Prijs: € 121,00 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 18 jan 2019

Einduur: 15u45

Einddatum: 18 jan 2019

Aantal sessies:

Meebrengen:

Inbegrepen: koffie/thee, water, broodjeslunch