workshop | Leren hoe doe je dat? | Efficiënte leerstrategieën bij leerlingen met ASS in het gewone onderwijs

Leerlingen met ASS vinden leren saai en nutteloos. Wat ze herkennen willen ze niet meer leren, want herkennen is kennen. Oefeningen die al gemaakt zijn, willen ze niet hermaken. De taak is toch al af. Hun goed geheugen laat hen toe vrij lang goed te functioneren. Als er echter meer studie-inzet nodig is, vallen deze leerlingen uit. Ze hebben geen idee wat leren en studeren concreet inhoudt.

Bij een dubbeldiagnose ASS en dyslexie of dyscalculie of dyspraxie komt daar nog een probleem bovenop. Het vraagt heel wat kennis en expertise om de aanpak te kiezen die leidt tot resultaat. Spelling vanuit regels zoals efficiënt blijkt bij automatiseringsproblemen, lijkt niet te helpen. Hoofdrekenen lukt behoorlijk, maar probleemoplossend denken valt helemaal uit. Orde en chaos maken iedereen zenuwachtig.

Leen Smekens (licentiaat pedagogie en logopedie) heeft meer dan 10 jaar ervaring in diagnostiek en advies geven aan ouders, lesgeven in groep en individueel en algemene ondersteuning.

In deze workshop sta je stil bij leerstrategieën die rekening houden met de kenmerken van de specifieke denkprocessen van leerlingen met ASS. Praktijkvoorbeelden en oefeningen maken dat je na deze workshop meteen efficiënter aan de slag kan.

Praktisch

Organisator: Eureka Expert

Spreker: Leen Smekens

Website: Klik hier

Adres: Jeugdherberg De Blauwput

Martelarenlaan 11A

3010 Leuven

België

Fiche organisatie

Diagnose: autisme/ASS , autisme/ASS

Domein: leren studeren , leren studeren

Type activiteit: workshop

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: praktisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , leerkrachten , GON-begeleiders , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , jongeren

Details

Prijs: 59,00 euro

Type activiteit: workshop

Startuur: 09u15

Startdatum: 21 okt 2015

Einduur: 12u30

Einddatum: 21 okt 2015

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: