opleiding | Lees- en spellingcoach Lezen en spelling remediëren en compenseren met Eureka technieken
Het boek 'Als Spelling een Kwelling is', Acco, vormt het uitgangspunt van de spellingsaanpak. Je oefent om kinderen met spellingproblemen versneld te remediëren en te leren compenseren. Als spellingcoach leer je kijken naar een kind met spellingachterstand. Je leert handelingsgericht denken vanuit een totaalbeeld op het kind. Je kan beter voorspellen welke interventies nuttig zijn. Je bouwt meer inzicht op over de oorzaken van spellingproblemen en over efficiënte spellingstrategieën. 'Als Spelling een Kwelling is' integreert het multi-sensorieel leren. De blokkenmethode en hole@dokola.dt heeft een sterk motiverend effect op het kind. Kinderen krijgen meer inzicht in spellingregels zoals de verdubbeling en de verenkeling. Het lezen komt elke sessie aan bod. Verschillende leesstrategieën komen aan bod. We bieden verschillende vormen van technisch lezen aan, zowel op woordniveau als op tekstniveau. We kijken kritisch naar wat bestaat en wat ook echt helpt. Het begrijpend lezen is op termijn belangrijker dan het snel en foutloos kunnen lezen. Hoe kun je dit bij kinderen met diverse problemen bij het lezen stimuleren en gericht aanpakken. Je zet een andere bril op en leert op diverse manieren de interventies voor lezen evalueren en inzetten. Taal en taalbegrip zijn noodzakelijke elementen voor spelling en lezen. Die aspecten zullen we exploreren en je maakt kennis met klasvriendelijke technieken die je ook individueel als logo kan gebruiken. De deelnemers van vorige edities beschreven als belangrijkste effect van de vorming dat ze zelf enthousiaster en gevarieerder met kinderen leerden werken. Het waren de reacties van de kinderen die hen stimuleerden nog meer toe te passen van wat ze in de coach hadden geleerd. Portfolio en getuigschirft Op het einde van de cursus verwachten we dat je een portfolio afgeeft. Je volgt ook een zorgenkind dat je wekelijks begeleidt en waarin je toepast wat in de cursus aan bod komt. We schatten dat je tussen de sessies in telkens één à twee uren hieraan zal werken. We verwachten het definitieve eindwerk een maand na de laatste sessie. Bij het indienen en een positieve evaluatie ervan krijg je het getuigschrift Eureka lees- en spellingcoach.

Praktisch

Organisator: Eureka Leuven

Spreker: Anny Cooreman

Adres: Diestsesteenweg 722

3010 Kessel-Lo (Leuven)

België

Fiche organisatie

Diagnose: leerproblemen , leerproblemen

Domein: lezen , lezen , spelling

Type activiteit: opleiding

Doelgroep: leerkrachten , leerkrachten , logopedisten , zorg-coördinatoren , remedial teachers

Details

Prijs: € 859,00 euro

Type activiteit: opleiding

Startuur: 13u00

Startdatum: 16 nov 2018

Einduur: 16u00

Einddatum: 16 nov 2018

Aantal sessies:

Meebrengen:

Inbegrepen: de vorming, het cursusmateriaal: 'Als Spelling een kwelling is' deel 2, Cooreman & Bringmans, Acco, uitgave 2014, koffie/thee, water