informatiesessie | Leerstoornissen in tijden van het M-decreet: welke kant gaat de slinger op?

Leerstoornissen in tijden van het M-decreet: welke kant gaat de slinger op?

Of je geboren ben in 1970, 1990 of 2010: in het Vlaamse onderwijs kan je schoolloopbaan wel eens heel anders verlopen als je een leerstoornis hebt. De visie en aanpak in het onderwijs lijkt bij tijden een slingerbeweging waarop vele krachten inwerken: een gelijke of juist gelijkwaardige aanpak in het onderwijs? Voor ieder de lat gelijk of doorgedreven differentiëren in doelen en middelen? Democratisch onderwijs en remediëring voor iedereen of ongelijke toegang tot buitenschoolse hulp? Hoge verwachtingen ten aanzien van leerkrachten en scholen of leerkracht-therapeuten?
Elke tendens kent wellicht zijn sterktes en valkuilen, maar welke richting gaan we nu uit met het M-decreet? Na een blik in de achteruitkijkspiegel en een schets van de krachtlijnen van het M-decreet en het recente ondersteuningsmodel wisselen we hierover met elkaar van gedachten. Kan de wetenschappelijke kennis over leerstoornissen leiden tot een kritische en genuanceerde invulling van M, en zo toch weer een stap vooruit betekenen voor onze kinderen…?

De inleiding gebeurt door mevr. Els Gadeyne, coördinator PraxisP, KU Leuven.

Praktisch

Organisator: Sprankel Vlaams-Brabant

Spreker: mevr. Els Gadeyne, coördinator PraxisP, KU Leuven

Website: Klik hier

Adres: Gemeenschapscentrum de Bosstraat, Bosstraat 28

3012 Wilsele-Putkapel

B

Fiche organisatie

Diagnose: ADD , ADD , ADHD , autisme/ASS , dyscalculie , dysfasie , dyslexie , dyspraxie/DCD , Gilles de la Tourette , hoogbegaafdheid , leerproblemen , NLD

Domein: aandacht en concentratie , aandacht en concentratie , gezin , leren studeren , lezen , motivatie , motoriek , organisatie klas en school , rekenen/wiskunde , schrijven , socio-emotioneel , spelling , structuur , talen , visueel-ruimtelijk

Type activiteit: informatiesessie

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , kleuter (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , logopedisten , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders , jongeren

Details

Prijs: 2€ studenten, 5€ niet-leden en gratis leden Sprankel vzw euro

Type activiteit: informatiesessie

Startuur: 20u00

Startdatum: 12 mar 2018

Einduur: 22u00

Einddatum: 12 mar 2018

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: