informatiesessie | Leerproblemen: hun impact op het gezin

Leerproblemen: hun impact op het gezin

Wanneer ouders geconfronteerd worden met ernstige leerproblemen bij hun kinderen, dan kunnen ze daar niet neutraal bij blijven. Dit heeft een impact op diverse aspecten van het gezinsleven.

In deze lezing gaan we in op hoe leerstoornissen zich laten voelen in de opvoedingsrelatie, bij de persoon van de ouders, de partnerrelatie, de broers en de zussen en de sociale context van het gezin.

Daarbij willen we aandacht besteden aan hoe we daar kunnen proberen mee om te gaan.

Prof. Dr. Pol Ghesquière is als hoogleraar verbonden aan het Cenrum voor Gezins- en Orthopedagogiek van de KUL. Hij is er titularis van de vakken over leerstoornissen

Maadag 10 okt. 2016 om 19u30

De Zilverlink, Meensesteenweg 412, 8800 Roeselare

Sprankelleden: € 3 / niet-leden: € 6 / studenten: € 2

Inclusief drankje. Iedereen welkom ook jongeren

Inschrijven verplicht via mail sprankelwvl@gmail.com

Praktisch

Organisator: Sprankel West-Vlaanderen

Spreker: Prof. Dr. Pol Ghesquière

Website: Klik hier

Adres: Meensesteenweg 412

8800 Roeselare

Fiche organisatie

Diagnose: dyscalculie , dyscalculie , dyslexie , leerproblemen

Domein: leren studeren , leren studeren , lezen , motivatie , rekenen/wiskunde , schrijven , spelling , talen

Type activiteit: informatiesessie

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , logopedisten , psychologen , orthopedagogen , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders , jongeren

Details

Prijs: Sprankelleden: € 3 / niet-leden: € 6 / studenten: € 2 euro

Type activiteit: informatiesessie

Startuur: 19u30

Startdatum: 10 okt 2016

Einduur: 21u30

Einddatum: 10 okt 2016

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: