studiedag | Leerlingen met een zwak taalbegrip in de bovenbouw van het basisonderwijs en in het secundair onderwijs

Het onderwijs zet taal centraal. De leerkracht geeft heel wat instructies en uitleg.

Wat als je die instructies niet voldoende begrijpt? De leerlingen maken zelfstandige zoekopdrachten met schriftelijke info en documenten.

Wat als je wel de taal kent maar de geschreven taal niet kan omzetten in acties? Toetsen en examens zijn heel talig en vragen een uitgebreide woordenschat en een hoog taalbegrip. Leerlingen met een anderstalige achtergrond, leerlingen met een taalstoornis, leerlingen met zwak taalbegrip, … zijn er ook zeker in jouw klas.

Hoe bied je op een haalbare manier ook deze leerlingen de nodige ondersteuning? Hoe maak je voor hen het leren toegankelijk?

Praktisch

Organisator: Eureka Expert

Spreker: Astrid Deblock

Website: Klik hier

Adres: Jeugdherberg De Blauwput

Martelarenlaan 11A

3010 Leuven

België

Fiche organisatie

Diagnose: dyslexie , dyslexie , dysfasie

Domein: lezen , lezen , talen

Type activiteit: studiedag

Niveau: basisonderwijs (9-12 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: praktisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , logopedisten , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders

Details

Prijs: 121 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 21 nov 2017

Einduur: 15u45

Einddatum: 21 nov 2017

Aantal sessies:

Meebrengen: Schoolwerkboek WO of leerwerkboek aardrijkskunde of wetenschappen dat in je school gebruikt wordt. Minimum 2 toetsen van een leerling met zwakke taligheid.

Inbegrepen: Koffie/thee, water en broodjeslunch