congres | Internationaal congres over leerstoornissen/leerproblemen

Praktisch

Organisator: International Academy for Research in Learning Disabilities. 

Website: Klik hier

Adres:

Fiche organisatie

Diagnose: ADD , ADD , ADHD , autisme/ASS , dyscalculie , dysfasie , dyslexie , Gilles de la Tourette , dyspraxie/DCD , leerproblemen , hoogbegaafdheid , NLD

Domein: aandacht en concentratie , aandacht en concentratie , intelligentie , gedrag , gezin , leren studeren , lezen , motivatie , organisatie klas en school , motoriek , medisch , rekenen/wiskunde , socio-emotioneel , schrijven , spelling , structuur , visueel-ruimtelijk , talen

Type activiteit: congres

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , volwassenen (+24 jaar) , kleuter (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , logopedisten , orthopedagogen , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders

Details

Prijs: euro

Type activiteit: congres

Startuur: 09u00

Startdatum: 01 jul 2018

Einduur: 23u23

Einddatum: 03 jul 2018

Aantal sessies:

Meebrengen:

Inbegrepen: