workshop | Intensieve bijscholingscyclus: behandelbasis bij rekenmoeilijkheden (basismodule)

Inhoud

Toen ik rond 1990 voor het eerst aan de slag ging met kinderen die het rekenen maar niet onder de knie kregen, was ik vooral onzeker. Ik had in de opleiding logopedie niets geleerd over rekenbegeleiding. In de literatuur was er niet zo heel veel te vinden, maar ik had gelukkig al wel wat ervaring met kinderen met lees- en spellingmoeilijkheden. Het heeft een hele tijd geduurd vooraleer de eerste puzzelstukjes in elkaar begonnen te vallen. Tien jaar later was ik zo ver dat ik een eerste boek over dit onderwerp kon schrijven. ‘Nog lang niet uitgeteld’ werd een praktijkboek met een massa spelmateriaal. Intussen zijn we 15 jaar later en een vijftal boeken, een schat aan ervaringen - maar ook frustraties - rijker. Het puzzeltje waaraan ik in 1990 begon, blijkt van het magische soort te zijn dat geen rand heeft. Dat is nu net het boeiende aan het begeleiden van kinderen met rekenmoeilijkheden: het verveelt nooit!

Het kriebelt al langer om wat ik over rekenen weet op een meer consistente, onderbouwde en vollediger manier door te geven. Deze intensieve bijscholing is hierop een antwoord.

Doelen en opbouw

De bijscholing spreidt zich over meerdere dagen. Dit geeft ons de tijd om zowel de oorzakelijke als de instandhoudende factoren van concrete rekenmoeilijkheden te bestuderen en de samenhangen te leren begrijpen. Vanuit deze achtergrond komen we tot het effectief opstellen, uitvoeren en evalueren van een effectieve behandelbasis.

De cyclus bestaat uit verschillende modules, waarbij er deze inschrijvingsmogelijkheden zijn:

Afzonderlijke modules

Verplichte basismodule

Verdieping tot 1000 (als in 2016 de basismodule en/of verdieping gevorderd rekenen gevolgd werden) (code 039)

Verdieping gevorderd rekenen (als in 2016 de basismodule en/of verdieping tot 1000 gevolgd werden) (code 040)

Combinatiemodules

Verplichte basismodule + verdieping tot 1000 (deze module + code 039)

Verplichte basismodule + verdieping tot 1000 + verdieping gevorderd rekenen (deze module + code 039 + code 040)

Wat is het verschil tussen deze intensieve bijscholing en de losse studiedagen?

Studiedagen kunnen vrijblijvend gevolgd worden. Omwille van de tijdsbeperking is er weinig ruimte voor interactie en kunnen inhouden op een passievere wijze opgenomen worden. Deze intensieve bijscholing richt zich op het ontwikkelen van een eigen denkkader, waardoor ook niet-besproken casuïstiek vanuit een grondige kennis van de materie aangepakt kan worden.

Verplichte basismodule

In de basismodule zitten alle overlappende aspecten van de rekenbegeleiding vervat, gaande van intake, onderzoek, kadering tot het opstellen van een therapieplan en het kaderen van de behandelbasis. Na het volgen van deze module zijn de deelnemers in staat om moeilijkheden in kaart te brengen, een aanvankelijk therapieplan op te stellen en de principes van de behandelbasis volledig te vatten.

Praktisch

Organisator: Sig vzw

Spreker: Hilde Heuninck

Website: Klik hier

E-mail: info@sig-net.be

Adres: Pachthofstraat 1

9308 Gijzegem

België

Fiche organisatie

Diagnose: leerproblemen , leerproblemen

Domein: rekenen/wiskunde , rekenen/wiskunde

Type activiteit: workshop

Niveau: basisonderwijs (9-12 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: logopedisten , logopedisten

Details

Prijs: 281 euro

Type activiteit: workshop

Startuur: 09u30

Startdatum: 09 jun 2017

Einduur: 16u30

Einddatum: 23 jun 2017

Aantal sessies: 2

Meebrengen:

Inbegrepen: Broodjeslunch, koffie en informatiemap