informatiesessie | Infosessie Hulpmiddelen Dyslexie

Tijdens deze infosessie komt u alles te weten over de compenserende en remediërende software van Sensotec. Onze consulenten demonstreren Kurzweil3000, Alinea, WoDy, Lezergame en BrowseAloud, softwarepakketten die in heel wat scholen en gezinnen succesvol ingezet worden bij dyslexie of andere lees- en schrijfproblemen.

Praktisch

Organisator: Sensotec

Website: Klik hier

Adres: Den Boomgaard, Driesstraat 134

1861 Meise

Fiche organisatie

Diagnose: ADD , ADHD , autisme/ASS , dyscalculie , dysfasie , dyslexie , dyspraxie/DCD , hoogbegaafdheid , leerproblemen

Domein: leren studeren , lezen , schrijven , spelling , structuur , talen

Type activiteit: informatiesessie

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , volwassenen (+24 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , ergotherapeuten , logopedisten , psychologen , orthopedagogen , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders , jongeren

Details

Prijs: gratis euro

Type activiteit: informatiesessie

Startuur: 19u30

Startdatum: 17 okt 2017

Einduur: 21u00

Einddatum: 17 okt 2017

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: