informatiesessie | Infoavond Eureka Onderwijs

Eureka Onderwijs, dé school voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie.

Een stevige basis voor je toekomst!

We richten ons zowel tot ouders als tot professionele begeleiders van leerlingen met leerstoornissen zoals leerkrachten, logopedisten, remedial teachers, .... Met concrete voorbeelden stellen we de extra's die Eureka Onderwijs biedt voor leerlingen met leerstoornissen voor.

We illustreren hoe eigen ontwikkelde methodes het mogelijk maken zodat ook leerlingen met leerstoornissen een stevige basiskennis kunnen opbouwen. Een basiskennis die nodig is voor de verdere doorstroming binnen het onderwijs. Aan de hand van concrete oefeningen laten we ervaren hoe we efficiënte studiemethodieken inoefenen.

De stimulerende aanpak van de persoonlijkheidsontwikkeling op gebied van eigen talenten, realistisch zelfbeeld en ontwikkeling van zelfvertrouwen wordt duidelijk.

Leerlingen die passen in het profiel van Eureka maken zeer veel kans om met succes te slagen in hogere studies. Zij zelf ervaren een grote meerwaarde door naar Eureka te komen. Zij ontwikkelen meer zelfvertrouwen, studeren met meer motivatie en ontwikkelen sterkere denkvaardigheden.

Er zal mogelijkheid zijn tot het stellen van vragen. Na de voorstelling kan men zich ook richten tot de medewerkers van Eureka Onderwijs met meer individuele vragen.

Praktisch

Organisator: Eureka Onderwijs

Spreker: Leen Smekens

Website: Klik hier

Adres: Diestsesteenweg 722

3010 Kessel-Lo

Fiche organisatie

Diagnose: dyscalculie , dyscalculie , dyslexie , dyspraxie/DCD

Type activiteit: informatiesessie

Niveau: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , studenten lerarenopleiding , logopedisten , orthopedagogen , ouders

Details

Prijs: 0 euro

Type activiteit: informatiesessie

Startuur: 20u00

Startdatum: 09 mei 2016

Einduur: 22u00

Einddatum: 09 mei 2016

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: