studiedag | Individueel rekentraject en rekentraject op maat voor buitengewoon onderwijs

RekenTrapperS of RTS biedt krachtige modules aan voor leerlingen met nood aan een individueel rekentraject dat uitmondt in een getuigschrift eind basisonderwijs.

Zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs zijn er kinderen die nood hebben aan extra differentiatie, meer zorg op maat en eigen tempo. Momenteel grijpen heel wat scholen naar een verzameling kopies en maken eigen werkpakketten. Anderen grijpen terug op rekenboeken voor jongere kinderen. In beide gevallen biedt RTS een sterk uitgebouwde orthodidactische methode met hoge succeskansen voor kinderen die individuele noden hebben. die heel toekomstgericht werkt aan de basisdoelstellingen van het rekenonderwijs.

RTS werkt zowel aan automatisering als aan inzichtelijk rekenen. Een stevige onderbouw met nadruk op contextueel rekenen met levensechte materialen als geld en lintmeter zorgen dat de vooruitgang steeds sneller wordt. De modulaire opbouw van RTS laat toe selectief te kiezen voor de klasmethode aangevuld met RTS of voor RTS als hoofdmethode aangevuld met klassikale activiteiten waarin de leerling deelneemt.

Deze workshop geeft een helder zicht op het aanbod voor de effectief rekenonderwijs van kinderen met rekenproblemen. We gaan slechts exemplarisch in op de specifieke technieken van RekenTrapperS als cirkelrekenen en getalkaarten. De nadruk ligt op de samenhang zien in de opbouw en helpen bij het opstellen van een handelingsplan en keuzetraject voor onze zorgkinderen.

Lucas Hermans is logopedist, leerkracht wiskunde op Eureka Onderwijs en ontwikkelaar e-learning. Hij legt sterke linken en geeft praktijkvoorbeelden over het gebruik van modules van RTS en leerlingen met specifieke noden voor rekenen.

Voor wie?

  • Voor (zorg)leerkrachten, CLB, GON die zoeken naar een individueel rekentraject met oog op getuigschrift basisonderwijs of sterke rekenonderbouw voor kinderen met dyscalculie of ernstige rekenstoornissen.
  • Voor leerkrachten en directies die het basisaanbod rekenen in het buitengewoon onderwijs willen optimaliseren.
  • Voor logo's en remedial teachers die individueel of op klasniveau in het gewoon onderwijs een effectief rekenaanbod willen realiseren voor kinderen met rekenproblemen.

Praktisch

Organisator: Eureka Expert

Website: Klik hier

Adres: Jeugdherberg De Blauwput

Martelarenlaan 11A

3010 Leuven

Fiche organisatie

Type activiteit: studiedag

Details

Prijs: 65 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 30 nov 2016

Einduur: 12u30

Einddatum: 30 nov 2016

Aantal sessies:

Meebrengen:

Inbegrepen: Koffie/thee, water