voordracht | Hoe omgaan met een kind met dysfasie?

Iedereen is van harte welkom.

Dysfasie is een hardnekkige, aangeboren stoornis in het verwerven van de mondelinge taal, zonder dat er sprake is van een aanwijsbare reden zoals gehoorverlies, een verstandelijke beperking of een emotionele stoornis.

In deze lezing gaan we in op de gevolgen van dysfasie en hoe hiermee om te gaan.

Praktisch

Organisator: Sprankel Limburg

Spreker: Saskia Switten, orthopedagoge én zelf mama van een dochter met dysfasie.

Website: Klik hier

Adres: Dekenstraat 40

3550 Heusden-Zolder

België

Fiche organisatie

Diagnose: dysfasie , dysfasie , dyslexie

Domein: intelligentie , intelligentie , gedrag , leren studeren , organisatie klas en school

Type activiteit: voordracht

Niveau: basisonderwijs (9-12 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , logopedisten , orthopedagogen , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , pedagogische begeleiders

Details

Prijs: Met lidkaart: 2€, niet-leden: 6€, met studentenkaart: 1€ euro

Type activiteit: voordracht

Startuur: 20u00

Startdatum: 08 mar 2016

Einduur:

Einddatum: 08 mar 2016

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: